! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Elektronikus ügyintézés, E-papír

KezdőoldalÜgyekElektronikus ügyintézés, E-papír
Ügyintézés

Kategória

Általános tájékoztatás E-ügyintézésről

Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározottak szerint biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Természetes személy ügyfelek részére az E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban erre lehetőséget kell biztosítania számukra az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ weboldalon keresztül érhető el, ahol bejelentkezést – a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztüli (ügyfélkapus) azonosítást – követően rögzítheti rendelkezéseit.

Tovább olvasom

Dunakeszi Város Önkormányzatának elérhetősége

Dunakeszi Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) biztonságos kapcsolattartási címe az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) alapján az alábbi:

A Hivatali Kapu rövid neve: DKVONK
KRID: 152596784

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal elérhetősége

A Hivatali Kapu rövid neve: DVPH
KRID: 602046771

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Adóiroda elérhetősége

A Hivatali Kapu rövid neve: DVPHADO
KRID: 223796361

Tájékoztatás a Rendelkezési Nyilvántartás igénybe vételének lehetőségéről

A Rendelkezési Nyilvántartás (a továbbiakban: RNY) a személyek elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván. A szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok és a szervezetek rendelkezhessenek az azonosítási és kapcsolattartási módokról, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételéről. A RNY-ban lehetőség van továbbá meghatalmazások megtételére, amely a törvény erejénél fogva azonos joghatás kiváltására alkalmas, mintha azt közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták volna.

Ügyintézési rendelkezést kizárólag 18 év feletti természetes személyek tehetnek, akik valamely személyi alapnyilvántartás (személyiadat-és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás, vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása) alanyai.

RNY az alábbi weboldalon érhető el, Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) útján történő azonosítást követően:

https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/

A RNY-ban önkormányzati ügykörökben tehető online meghatalmazástételről további információkat ezen a weboldalon olvashat.

Űrlapok, elektronikusan indítható eljárások

Az Önkormányzat számos ügytípusban az önkormányzati ASP rendszer keretei közt létrejött E-önkormányzat portálon közzétett elektronikus űrlapok útján, valamint egyéb esetekben e-Papír https://epapir.gov.hu/ szolgáltatás útján biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára. Azokban az ügyekben, melyekben nem került elektronikus űrlap publikálásra, az ügyfelek e-Papír szolgáltatást tudják igénybe venni.

Az e-papír szolgáltatás egy általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás. Olyan ügyekben, melyhez tartozik űrlap/nyomtatvány, azt szükséges használni, mert az e-Papír használatával benyújtott nyilatkozat (adatbejelentés, bevallás, változásbejelentő, stb.) hatálytalan, vagyis azt úgy kell tekinteni, mintha be sem nyújtották volna.

Aki elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, az papíralapon nem küldhet kérelmeket, egyéb iratokat. Az ilyen formában érkezett kérelmek hatálytalannak minősülnek, azaz azokat úgy kell tekinteni, mintha az ügyfél be sem adta volna.

A teljes körű elektronikus ügyintézéshez ügyfélkapus azonosítással bejelentkezni szükséges. Az E-önkormányzat portállal kapcsolatos részletes tájékoztatót a https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato oldalon olvashat.

 Dunakeszi Polgármesteri Hivatal