! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

08. Rendeltetésváltozást követő, az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI ELJÁRÁS

KezdőoldalÜgyek08. Rendeltetésváltozást követő, az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI ELJÁRÁS
Ügyintézés

Ügyleírás

A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

Ha a rendeltetésváltozás megfelel az országos, valamint a helyi építési követelményeknek és az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul vette, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából az önkormányzat kérelemre 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az önálló rendeltetési egységek új számáról.

Hatáskör

Dunakeszi Város Képviselő-testülete

Szükséges okiratok, mellékletek:

A kérelemhez tartalmától függően mellékelni kell

  • eredeti (papír alapú) meghatalmazást (ha a kérelmet benyújtó személy más nevében jár el)
  • a rendeltetésváltozást engedélyező településképi bejelentési eljárás során hozott döntés iktatószámát
  • az országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelést alátámasztó szakember nyilatkozatát, közműnyilatkozatokat

Ügyintézési határidő

15 nap

Ügyintézés díjszabása:

 Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet,

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet,

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (V.31.) sz. önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Nyomtatvány

doc ikon

Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Letöltés