! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Házszámozás

KezdőoldalÜgyekHázszámozás
Ügyintézés

Ügyleírás

Dunakeszi közigazgatási területén a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Jogi Osztálya elsőfokú hatóságként a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet és a közutak, járdák és közterület elnevezéséről, továbbá az utcanév- és házszámtábla kihelyezéséről szóló 44/2020. (XI.26.). rendelet alapján végzi a házszámok megállapítását.

Házszám megállapítására sor kerülhet

  • az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban nincs feltüntetve a címe (utca, házszám)
  • az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban nincs feltüntetve a házszáma
  • az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban nem megfelelően van feltüntetve a címe (utca, házszáma)
Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség

A hatáskört az eljárásban a települési jegyző gyakorolja. A bejelentést/kérelmet az ingatlan fekvése szerinti település jegyzőjéhez lehet benyújtani. Benyújtás helye a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata.

Szükséges okiratok, mellékletek

Házszámozási kérelem formanyomtatvány (amennyiben a cím nem tisztázott a KCR rendszerben).

Alkalmazott jogszabályok

Dunakeszi város Önkormányzata Képviselő-testületének a közutak, járdák és közterület elnevezéséről, továbbá az utcanév-és házszámtábla kihelyezéséről szóló 44/2020. (XI. 26.) rendelete

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 06.) rendelete

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) sz. Korm. rendelet

Fontos tudnivalók

Az utcanév tábla és emléktábla elhelyezését a tulajdonos, kezelő, használó (a továbbiakban: tulajdonos) tűrni köteles.

A házszámtábla elhelyezéséről, a természetes elhasználódás miatt szükséges cseréjéről, a tábla eltűnése, megsemmisülése vagy súlyos megrongálódása esetén a pótlásról az Önkormányzat, az elhelyezésről, illetve a karbantartásról és tisztántartásról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.

A tulajdonos az utcanév-táblát és az emléktáblát csak a felújítási, karbantartási, korszerűsítési munkálatok szükséges idejére, ideiglenesen távolíthatja el. Az eltávolítás ideje alatt köteles az utcanév táblát és emléktáblát megőrizni és a munkák befejezése után azt az eredeti helyére felszerelni (felszereltetni). Az eltávolítással és visszahelyezéssel kapcsolatos költségek ilyen esetben a tulajdonost terhelik.

A tulajdonos köteles a jegyzőnek bejelenteni, ha a kihelyezett utcanévtábla vagy emléktábla eltűnik, megsemmisül vagy súlyosan rongálódik.

Az utca nevének megváltoztatása esetén a régi utcanév táblát 1 évig kinn kell hagyni úgy, hogy azt 3 cm széles piros csíkkal, átlósan át kell húzni. Az új utcanév táblát közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

Az ügytípus elektronikus űrlappal is rendelkezik. Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval az ügyindításhoz kattintson a képre.

Nyomtatvány

pdf ikon

Házszámozási kérelem

Letöltés