! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

09. Illeszkedési vizsgálat

KezdőoldalÜgyek09. Illeszkedési vizsgálat
Ügyintézés

Ügyleírás

Illeszkedési vizsgálat lefolytatására van lehetőség az alábbi esetekben, a megjelölt paraméterek tisztázása érdekében:

  • Az épületek utcafronti homlokzatainak az utcafronti telekhatártól való távolságának megállapításához az illeszkedés érdekében.
  • Templomtorony, technológiai építmények magassága, siló, önálló üzemi kémény, egyéb sajátos építmények mérete eltérő rendelkezés hiányában építési övezetben/övezetben meghatározott maximális értéktől eltérően legfeljebb 30,0 méter lehet illeszkedési vizsgálat alapján.
  • Építési helyen kívül az előkertben fa szerkezetű lábakon álló fedett nyitott szgk. beálló lakó-, vegyes-, és üdülő területeken elhelyezhető. Amennyiben ezen építmények elhelyezése a telek adottságai miatt akadályba ütközik, oldalkerti elhelyezését illeszkedési vizsgálat keretében lehet vizsgálni.

Hatáskör és illetékesség:

Az illeszkedési vizsgálatot az ügyfél kérelmére a főépítész végzi el.

Szükséges dokumentumok, mellékletek:

Az illeszkedési vizsgálatot lenti kérelem nyomtatvány kitöltésével lehet kezdeményezni.

A kérelmet és mellékletét papír alapon 2 példányban, vagy elektronikusan kell benyújtani.

A kérelemhez mellékelni kell az építészeti- műszaki tervdokumentációt oly módon megválasztott tartalommal, hogy az áttekinthetően, egyértelműen legyen alkalmas a tisztázni kívánt kérdés szükséges részleteinek megismerésére. Ebben az érintett ingatlanon felül annak környezetét is ábrázolni kell.

Az illeszkedési vizsgálat során a tervezett beépítés, vagy építmény környezethez való viszonya, amennyiben van jellemzően kialakult állapot, az ahhoz való illeszkedés kérdése kiemelten fontos.

Kérelem elbírálása:

Az eljárás eredményeként egy indoklással ellátott összefoglaló készül, amelyben javaslatok, feltételek fogalmazhatók meg. Az indoklásban az eljárás során figyelembe vett tényeket rögzíteni kell.

A főépítész a kérelmezőt az illeszkedési vizsgálat eredményéről az összefoglaló kiküldésével tájékoztatja, amelynek melléklete egy példány záradékolt terv.

Amennyiben a benyújtott dokumentáció nem felel meg a tisztázni kívánt kérdés részleteinek megismerésére, a főépítész a kérelmezőt erről a tényről tájékoztatja azzal a kiegészítéssel, hogy az illeszkedési vizsgálat nem került lefolytatásra.

Ügyintézés díjszabása:

Az illeszkedési vizsgálat illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

  1. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
  2. évi LXXIV törvény a településkép védelméről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

A településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 15.) számú Önk. rendelet

Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2018. (V.31.) számú Önk. rendelet

Nyomtatvány

pdf ikon

Nyomtatvány - illeszkedési vizsgálat kérelmezése

Letöltés