! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Ipari tevékenység

KezdőoldalÜgyekIpari tevékenység
Ügyintézés

Ügyleírás

Bejelentés, és engedély köteles ipari tevékenység folytatására irányuló bejelentési eljárás

Az ipari tevékenységekre vonatkozó jogszabály előírja, hogy mely tevékenység bejelentés-köteles, illetve telepengedély köteles.

A tevékenységeknél mindig szükséges tisztázni, hogy az adott területen, címen végezhető-e az adott tevékenység. Ezért ezzel kapcsolatban vagy meg kell nézni a Helyi Építési Szabályzatot, illetve tájékoztatást kell kérni a főépítésztől, hogy az adott terület milyen építési övezetbe tartozik és az építési övezet tartalmazza, hogy ott milyen tevékenységet lehet folytatni.

Amennyiben a formanyomtatvány a mellékleteivel együtt megfelel a jogszabályi előírásoknak a bejelentés-köteles ipari tevékenységet a jegyző a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi, arról a tevékenységet végző igazolást, a társhatóságok pedig értesítést kapnak.

A telepengedély köteles ipari tevékenységnél a szakhatóságokkal együtt helyszíni szemlét kell tartani. A szakhatósági állásfoglalások megérkezése után lehet a telepengedély határozatot kiadni úgy, hogy a telepengedély-határozatba bele kell foglalni a szakhatósági állásfoglalásokat is.

Az ipari tevékenység adataiban történő bármilyen változást a jegyzőhöz haladéktalanul be kell jelenteni.

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség:

A hatáskört az eljárásban a települési jegyző gyakorolja. A tevékenység illetékessége az a terület, ahol a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységet végzik.

Szükséges okiratok, mellékletek::

  • Formanyomtatvány
  • Nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a használat jogcímére vonatkozó okirat másolata, a tulajdoni lap kivételével,
  • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a tevékenység végzője – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat másolata,
  • Közös tulajdonban álló terület esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a tevékenység végzője, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat másolata,
  • Gazdasági társaság esetén cégkivonat és aláírási címpéldány,
  • Egyéni vállalkozó esetén igazolás a vállalkozó nyilvántartásba vételéről,

Ipari tevékenységet végzők nyilvántartása

A jegyző az általa vezetett nyilvántartást a telepengedély, illetve a telep létestésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az interneten közzéteszi.

Klikk ide a nyilvántartás megnyitásához

Alkalmazott jogszabályok:

57/2013. (II.27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)

Egyéb fontos tudnivalók.

Az ipari tevékenység bejelentése, illetve a telepengedély kérelem beérkezését követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben, illetve telepengedély kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. Amennyiben igen, úgy a telep nyilvántartásba kerül, a nyilvántartásba vételről szóló igazolást, illetve határozatot a bejelentés, illetve kérelem másolatával együtt megküldi a szakhatóságoknak.

Fontos információ

Felhívjuk figyelmét, hogy a csupán bejelentés-köteles ipari tevékenységek esetében is jogosult az önkormányzati hatóság helyszíni ellenőrzést lefolytatni, amely során kérheti, hogy mutassa be a Jegyző által kiállított igazolást, valamint ellenőrizheti az abban foglaltakat (vagyis a telepen végzett tevékenységet, nyitva tartási időt stb.).

Az ügytípus elektronikusan is intézhető, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval. 

Nyomtatványok

Gyakran ismételt kérdések

pdf ikon

Telephely engedély kérelem

Letöltés
pdf ikon

Ipari tevékenység bejelentése

Letöltés

Mikor szükséges telephely-engedély és mikor kell csak bejelenteni az ipari tevékenységet?

Az 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet szabályozza, hogy melyik ipari tevékenységet kell csak bejelenteni és melyik ipari tevékenység engedélyköteles.

Mikor és hogyan értesülök a nyilvántartásba vételről, hogyan kaphatom meg az igazolást?

Az igazolás az ügyfélszolgálatunkon személyesen is átvehető (ez esetben a nyomtatványon fel kell tüntetnie egy telefonszámot, amin ügyintézőink felvehetik Önnel a kapcsolatot, illetve jeleznie kell, hogy a személyes átvételi formát választja), illetve postai úton is kérhető a kézbesítés.