! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Jegyzői igazolás

KezdőoldalÜgyekJegyzői igazolás
Ügyintézés

Ügyleírás

Amennyiben a formanyomtatvány – a mellékleteivel együtt – megfelel a jogszabályi előírásoknak, a jegyző vagy az általa megbízott osztályvezető az igazolást azonnal kiadja a kérelmező részére.

Hatáskör és illetékesség:

A hatáskört az eljárásban a települési jegyző gyakorolja. A tevékenység illetékessége az a terület, a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművet tárolják.

Szükséges okiratok, mellékletek::

Formanyomtatvány (mely tartalmazza a kérelmező adatait, elérhetőségét, gépjármű forgalmi rendszámát vagy alvázszámát, gépjármű tárolásának helyét)

A kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell a cégkivonatot, az aláírási címpéldányt vagy az egyéni vállalkozói igazolványt

amennyiben a tárolás helyéül szolgáló ingatlan nem a kérelmező tulajdonában van, úgy a tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozat vagy bérleti szerződés

Alkalmazott jogszabályok:

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

326/2011. (XII.28.) Kormányrendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

Egyéb fontos tudnivalók:

A vonatkozó jogszabály alapján a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet, autóbuszt üzemeltető tulajdonos székhely, telephely címként csak olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék tartalmaz és e járművek számára ténylegesen tárolási helyül szolgált. Azt a tényt, hogy az ingatlan alkalmas a járművek tárolására a települési önkormányzat jegyzője igazolja. A kormányrendelet alapján a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű közúton vagy más közterületen nem tárolható.

Nyomtatvány

pdf ikon

Kérelem jegyzői igazoláshoz

Letöltés