! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

04. KLÍMA BERENDEZÉSEK KÜLTÉRI EGYSÉGEIRE VONATKOZÓ TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

KezdőoldalÜgyek04. KLÍMA BERENDEZÉSEK KÜLTÉRI EGYSÉGEIRE VONATKOZÓ TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS
Ügyintézés

Tisztelt lakosság!

Az épület külső homlokzatára elhelyezett klíma kültéri egységek adott esetben nagy mértékben befolyásolják a település képét. Innentől kezdve az egységek kihelyezése az egész közösséget érintő kérdéssé válik. 2006 óta szabályozza helyi rendelet ezen technológiai létesítmények elhelyezését, 2013. január 1-óta pedig csak településképi bejelentéssel telepíthetők.

Az eljárás célja, hogy Dunakeszi Város területére készülő, az épített környezet alakítását és védelmét érintő építészeti- műszaki tervek szakszerűségét és magas színvonalát elősegítése, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa. E körben különösen fontos a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és településfejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.

Tovább olvasom

Ügyleírás

A szellőző- és klímaberendezések építményen való elhelyezése előtt minden esetben a településkép védelméről szóló 27/2017 (XII.15.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban Tkr.) 46. §. (1) bekezdés 11 pontja alapján településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.

A bejelentési eljárást az építtető, vagy annak megbízottja (együttesen: kérelmező) kezdeményezheti. A kérelmet személyesen a Hivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani, vagy postai úton, e-papíron továbbítani. A kérelemhez 2 példány tervdokumentációt papír alapon kell csatolni.

A klímaberendezésekre vonatkozó településképi követelményeket a Tkr. 24. §-a tartalmazza

  1. § (1) Városkép feltárulása szempontjából kiemelt útvonalak/terek: IV. Béla király tér, Bajcsy-Zsilinszky utca, Barátság útja, Berzsenyi utca, Béke utca, Bartók Béla utca, Fóti út, Fő út, Határ út, Hunyadi utca, Kistemplom utca (Szt István-Bartók Béla között), Klapka utca (Zápolya-Tábor között), Kossuth Lajos utca, Könyves Kálmán utca (Szt István- Béke között), Liget utca, Madách Imre utca, Mátyás király utca, Nap utca (Garas utcáig), Pálya utca, Rákóczi utca, Rév utca, Tábor utca, Szent István utca, Széchenyi utca, Toldi utca, Váci Mihály utca, Verseny utca, Zápolya utca

(2) Városkép feltárulása szempontjából az (1) bekezdésben felsorolt kiemelt útvonal/tér mentén lévő ingatlanon található épület utcai-, illetve azon egyéb homlokzatára, amely megjelenése az utcaképet befolyásolja, közterületről látható helyre technológiai létesítmény (különösen klímaberendezés, kivéve a 25*25 cm méretet meghaladó szellőző) nem helyezhető el, az csak az épület közterületről (épületrésszel, kerítéssel) takart homlokfalára, vagy erkélyen belül telepíthető.

(3) Városkép feltárulása szempontjából kiemelt útvonalak/terek közé nem tartozó egyéb utak/terek mentén lévő épület utcai homlokzatára technológiai létesítmény (különösen klímaberendezés, kivéve a 25*25 cm méretet meghaladó szellőző) nem helyezhető el, az csak az épület alárendelt, vagy erkély által takart homlokzatára telepíthető.4

(4) Az (1) és (2) bekezdések szerinti főszabálytól, házgyári és egyéb társasházi épületek tekintetében a következők szerint lehet eltérni. Amennyiben az érintett lakásnak csak utcafronti homlokzata van és erkéllyel nem rendelkezik, az adott épületen/lépcsőházban alkalmazandó egyedi, egységes megoldást településképi bejelentési eljárás során kell jóváhagyatni, az épületen/lépcsőházban tervezett műszaki berendezéseket a jóváhagyott bejelentés alapján lehet megvalósítani és a jövőben azokhoz kell igazodni.

Hatáskör és illetékesség:

Dunakeszi Város Polgármestere

Szükséges dokumentumok, mellékletek:

kérelem,

tervdokumentáció:

  • rövid műszaki leírás,
  • helyszínrajz, jelölve azt a homlokzatot, ahol a kültéri egység elhelyezésre kerül,
  • az épülethomlokzatok távolabbi fotója, jelölve a tervezett elhelyezést,
  • utólagos bejelentés esetén a klíma egység közeli fotója,
  • társasház esetében a lakás alaprajzát.

A bejelentő a döntést postai úton kapja meg. Ha az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul veszi, a kérelmezett tevékenységet a döntés véglegessé válását követően kezdhető meg. A tervezett építési tevékenységet 6 hónapon belül meg kell kezdeni.

A 27/2017 (XII.15.) Önkormányzati rendelet intézkedik azokra az esetekre is, amikor a polgármesteri döntést megszegik, vagy a bejelentést elmulasztják. Ezekben az esetekben településképi kötelezés alkalmazható, amelynek keretében településkép védelmi bírság szabható ki, továbbá az eredeti állapot helyreállítására, bontásra is kötelezhetők a szabályszegők.

Ügyintézés díjszabása:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő:

15 nap

Alkalmazott jogszabályok:

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2016. évi LXXIV törvény a településkép védelméről

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

27/2017. (XII. 15.) Önk. rendelet a településkép védelméről

Nyomtatvány

pdf ikon

Településképi bejelentési kérelem

Letöltés