! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Közúti kapcsolat létesítése (Közútkezelői hozzájárulás)

KezdőoldalÜgyekKözúti kapcsolat létesítése (Közútkezelői hozzájárulás)
Ügyintézés

Ügyleírás

Közúti kapcsolat létesítésre vonatkozóan az a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rendelkezik. A hétköznapi nyelvben kapunyitásként beszélnek róla, és kevesen tudják, hogy ennek létesítése engedély köteles.

39. § ide vonatkozó pontjai:

(1) Útcsatlakozás létesítéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megadása feltételhez kötött. A csatlakozási díj mértékét, illetve a mérték megállapításának elveit a miniszter rendeletben állapítja meg. Törvényszintű szabályozások.

(4) Ha az útcsatlakozást hozzájárulás nélkül vagy nem a hozzájárulásban foglaltak szerint létesítették, és

a) az a vonatkozó közlekedésbiztonsági követelményeknek nem felel meg, vagy

b) a csatlakozási díj nem került megfizetésre, a közlekedési hatóság az útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) annak elbontására vagy átépítésére kötelezheti.

(6) Ha a közút kezelője vagy a meglévő közút vagyonkezelője az (1) bekezdésben meghatározott útcsatlakozás létesítéséhez szükséges hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról a kérelmező által szabályszerűen előterjesztett kérelem kézhezvételétől számított 21 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulást a kérelemben foglaltaknak megfelelően megadottnak kell tekinteni.

Nem csak új létesítése (kapunyitás) esetén van erre szükség, hanem építkezés/bővítés esetén a meglévő fennmaradásához vagy esetleges áthelyezéséhez is.

Az 1988. évi I. törvény 36. § (1) szerint: „ A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.”

Tovább olvasom

A kérelem kötelező elemei

  • az érintett ingatlan címe
  • az érintett ingatlan helyrajzi száma
  • a kérelmező neve, címe
  • a kérelmező telefonszáma
  • az eljárás tárgya

A kérelemhez szükséges csatolni egy méreteket is tartalmazó helyszínrajzot, melyen a tervezett közúti kapcsolat elhelyezése látható.

Fontos információ

Felhívjuk figyelmét, hogy:

A törvény 41. § (2) pontja szerint a közút kezelője a közlekedés biztonsága érdekében felszólíthatja az (1) bekezdésben megjelölt építmény, útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) annak felújítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére. A felszólítás eredménytelensége esetén az építmény engedélyezésére jogosult hatóság vagy a közlekedési hatóság -a közút kezelőjének kérelmére -az építmény, útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) a felújításra, korszerűsítésre, megszüntetésre kötelezheti.

Hatáskör és illetékesség

Az eljárás illetékességi területe Dunakeszi Város közigazgatási területe.

A hatáskört az eljárásban a település jegyzője gyakorolja.

Ügyintézés díjszabása

Illetékmentes.

A kérelem folyamata

Amennyiben a nyomtatvány megfelelően került leadásra, a Városüzemeltetési Osztály munkatársai helyszíni bejárást tartva elvégzik a szükséges felmérést és 21 napon belül elbírálás alá kerül a kérelem. A kérelmet benyújtó tulajdonos minden esetben értesítésre kerül.

Alkalmazott jogszabály

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

Nyomtatvány

pdf ikon

Közútkezelői hozzájárulás kérelem

Letöltés