! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Kutak létesítésével, üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban életbe lépő szabályozás 2024. 01. 01-től

KezdőoldalÜgyekKutak létesítésével, üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban életbe lépő szabályozás 2024. 01. 01-től
Ügyintézés

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2024. január 1-től hatályos szabályozása különbséget tesz a vízhasználat jellege (háztartási; öntözés és állattartás; egyéb és geotermikus); a vízkészletvédelmi besorolása a létesítendő kút helye szerinti (kockázatos, kockázatmentes), valamint a  talajvizet, rétegvizet, karsztvizet és termálvizet érintő kútlétesítés között.

Talajvizet érintő kút: 50 m kút talpmélységet meg nem haladó, és az első vízzáró réteget el nem érő kút – Háztartási kútként általában ez a kút használatos.

Magyarország területe vízkészletvédelmi szempontból kettő besorolás szerint került felosztásra: kockázatos, illetve kockázatmentes területek. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításával járó – lakossági és mezőgazdasági kutak engedélyezéséhez előírt – vízkészletvédelmi országtérkép az OVF honlapján, az alábbi linken található: http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/

Dunakeszi területének 85%-a kockázatos besorolású.

Városunk jelentős területét érinti a Fővárosi Vízművek Zrt. Balpart I. és II. vízműterületeinek védőterületét, valamint a DMRV Zrt DBRVR Dunakeszi vízbázisának védőterületét. Így azon ingatlanok esetében, melyek a védőterületeken helyezkednek el a kutak létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának engedélye szükséges.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz benyújtandó engedélyezési eljárás dokumentációja és kérelme nem azonos a hivatalunkhoz benyújtandó kérelemmel! A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság más nyomtatvánnyal dolgozik!

A kutak létesítésével, üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos ügyintézésnél a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlóinak személye eltérő, a bejelentési- és/vagy engedélyeztetési eljárást az alábbiak szemléltetik.

Védőövezeteteket ábrázoló térkép

Tovább olvasom

I. A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges:

A 2024. január 1. előtt létesített kutak fennmaradási engedélyezésénél, amennyiben a kút vízhasználata háztartási jellegű vízkészletvédelmi besorolása kockázatos és talajvizet érinti nincs teendő.

A 2024. január 1. utáni kút létesítés:

1. Kút létesítéséhez, az alábbi együttes feltételek teljesülése esetén:

  • kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet (csáposkút) felhasználásával üzemel, legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel
  • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  • nem gazdasági célú vízigény.

2. Házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

3. 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, (kivéve, ha a vízilétesítmény telepítése európai uniós vagy hazai költségvetési forrásból programszerűen, vízvédelmi célú beruházás keretében valósul meg, vagy a szennyvízkezelő berendezés CE megfelelőségi jelöléssel rendelkezik).

II. Katasztrófavédelem engedélye szükséges:

Kút létesítése és 2024. 01. 01. előtti létesített kutak fennmaradása esetén, amennyiben a kút:

Háztartási vízigényt biztosító, amennyiben vízkészletvédelmi besorolása kockázatos vagy kockázatmentes és rétegvíz, karsztvizet érint. (Kút talpmélysége 50 m-t meghaladja)

Nem háztartási, nem öntözési, nem állattartási, hanem egyéb illetve geotermikus a vízhasználat jellege. – Amennyiben vízkészletvédelmi besorolása kockázatmentes illetve kockázatos és talajvizet, rétegvíz, karsztvizet érint. Továbbá ha termálvizet érint és gyógyászati célú a vízhasználat.

Fentiek alól kivétel: 2024. 01. 01. előtt létesített kút fennmaradásához amennyiben: geotermikus a vízhasználat jellege és rétegvizet vagy karsztvizet érint akkor bányakapitányság engedélye szükséges.

III. Bányakapitányság engedélye szükséges:

Kút létesítése és 2024. 01. 01. előtt létesített kutak fennmaradása esetén, amennyiben a kút:

Háztartási vízigényt biztosító; kockázatos, vagy kockázatmentes vízkészletvédelmi besorolású és termálvizet érintő esetben, ideértve a gyógyászati vízhasználaton kívül minden egyéb vízhasználatot, beleértve a geotermikust is. Továbbá a 2024. 01. 01. előtt létesített azon kutak fennmaradásának az engedélyezése is ide tartozik, amelyek vízhasználati jellege geotermikus és a vízhasználat jellege rétegvíz és karsztvíz vízkészletvédelmi besorolástól függetlenül.

IV. A Nemzeti Földügyi Központ (Mezőgazdasági Kutak Hatósági Osztálya) engedélye szükséges:

Új kutak létesítése esetén:

Amennyiben a vízhasználat jellege öntözés és állattartás, valamint talajvizet érint (a kútnak 50 m-t meg nem haladó talpmélysége van, és az első vízzáró réteget nem haladja meg) és kockázatmentes a vízkészletvédelmi besorolása, úgy abban az esetben  csak bejelentés – szükséges az NFK felé.

Az NFK engedélye szükséges, amennyiben a vízhasználat jellege öntözés és állattartás talajvizet érint,  vízkészletvédelmi besorolása kockázatos, továbbá ha rétegvizet, karsztvizet és termálvizet érint és kockázatos vagy kockázatmentes a vízkészletvédelmi besorolása.

2024. 01. 01. előtt létesített kutak fennmaradása esetén:

A vízhasználat jellege öntözés és állattartás, amely rétegvizet, karsztvizet és termálvizet érint, a vízkészletvédelmi besorolástól függetlenül.

Nyomtatványok

pdf ikon

Kútengedélyezés áttekintése (táblázat)

Letöltés
pdf ikon

Térkép (balparti)

Letöltés
pdf ikon

Kérelem kutak vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához

Letöltés