! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Adóügyek – Friss hírek, tájékoztatók

KezdőoldalÜgyekAdóügyek – Friss hírek, tájékoztatók
Ügyintézés

Kategória

Adóazonosító jel alapján történő telefonos ügyfélszolgálati azonosítás a Dunakeszi Város Önkormányzatnál - 2023.06.30.

A Telefonos Azonosítás egy újfajta azonosítási mód Hivatalunknál, amelynek használatával – hasonlóan a bankok által alkalmazott megoldásokhoz – már telefonon is intézhetők egyes önkormányzati adó ügyek magánszemélyek részére. Az ingyenes szolgáltatást személyesen, postai úton és elektronikusan is lehet igényelni.

Hogyan működik a Telefonos Azonosítás?

A személyes regisztrációs eljárás keretében sor kerül a kérelmező ügyfél adatainak és személyazonosságának ellenőrzésére. Ezután az ügyfél adóazonosító jelét, valamint bemutatott okmánya számát bejegyzik a telefonos regisztrációs adatbázisba.

Ezt követően kerül sor, az ügyfél számára a 4 számjegyből álló azonosító szám (Pin kód) generálásra, melyet első használat előtt meg kell változtatni.

A szolgáltatás használata során telefonos ügyintézés esetén az azonosításkor a rendszer bekéri a 10 számjegyű adóazonosító jelet, majd az azonosító számot. Első használatkor a kapott azonosítót meg kell változtatni. Ezen a módosításon a rendszer végig vezeti az állampolgárt.

Postai úton vagy elektronikusan beküldött kérelmen (PIN-KÓD-REG) fenti adatok megadásával, a kérelem űrlap (PIN-KÓD-REG) megtalálható és letölthető a www.dunakeszi.hu honlapról.

Milyen előnye van a telefonon történő azonosított ügyintézésnek?

Ingyenes, hiteles, kényelmes.

Milyen ügyek intézhetők telefonon?

  1. Általános tájékoztatás kérhető
  • az adózással kapcsolatos általános, ügyfél-azonosításához nem kötött, adótitkot nem érintő ügyekben.

  1. Egyedi ügyekben tájékoztatás kérhető, ügyfél-azonosításhoz kötött ügyek, adótitkot érintő ügyekben.
  • az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett törzsadatokról,
  • az adószámláról, az adószámla-kivonatáról,
  • fizetési kötelezettségekről, hátralékokról,
  • az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról,
  • a képviseletre vonatkozó, önkormányzatunknál nyilvántartott adatokról (állandó meghatalmazásról),
  • a bevallások adatairól, a hibás bevallásról, az elmulasztott bevallások miatt kiszabott mulasztási bírságról, adóigazolás ügyintézéséről,
  • a bevallások adatairól, a hibás bevallásról, az elmulasztott bevallások miatt kiszabott mulasztási bírságról.

IPARŰZÉSI ADÓ DEVIZÁBAN TÖRTÉNŐ MEGFIZETÉSE

Az adózók 2023. év január 1. napjától a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által 2022. decemberben kiadott tájékoztatóban foglaltakat kiegészítve, a helyi iparűzési adó árfolyam elszámolásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

Az adózó a helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Kincstár által az illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott „HIPA deviza beszedési technikai számla” elnevezésű számlára történő átutalással is teljesítheti.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz (a továbbiakban: MNB), mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben[1] foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a „beérkezéskor érvényes árfolyam” meghatározása az MNB által alkalmazott vonatkozó szabályozás (Általános Üzleti Feltételek 2. számú melléklete és a Hirdetmény[2]) alapján történik.

Az MNB Általános Üzleti Feltételei szerint a „beérkezéskor érvényes árfolyam” nem feltétlenül azonos a beérkezés napján az MNB által jegyzett árfolyammal. Az MNB 12:00 óra előtti beérkezés esetén a beérkezés napját megelőző (T-1) napi hivatalos árfolyamot, 12:00 óra utáni beérkezés esetén pedig a beérkezés (T) napi árfolyamot alkalmazza, továbbá az adott nemzetközi piaci helyzetnek megfelelően kialakított egyedi árfolyammal történő elszámolást végez 1 millió USD összeg feletti USD devizanemben teljesített, valamint 10 millió USD összeg feletti EUR devizanemben teljesített fizetési megbízások esetén.

Önkormányzat neve: Dunakeszi Város Önkormányzata

Számla száma: 10023002-00340258-02120018

Számla IBAN száma: HU29 1002 3002 0034 0258 0212 0018”

Tovább olvasom

ELMARADT ÉPÍTMÉNYADÓ ADATBEJELENTÉS PÓTLÁSA

Az „Adószámla kivonatok” kézbesítését követően – évek óta visszatérően – sok adózó, ügyfél keresi fel az önkormányzati adóhatóságot és érdeklődik a számlalevelek tartalmáról, ugyanis ekkor szembesülnek azzal a ténnyel, hogy egyes építményadóztatással összefüggő adatbejelentési kötelezettségeket elmulasztottak teljesíteni.

Felhívjuk Adózóink figyelmét arra, hogy önmagában az ingatlan nyilvántartásban (földhivatalnál) történő változás átvezetés nem elegendő és nem helyettesíti az adatbejelentést.

Mivel az adónem ún. „kivetéses” jellegű vagyoni típusú helyi adó, így az adó alanya az adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét. Az építményeket érintő változásokat az adóévet követő év január 15-ig kell adatbejelentés (régebben adóbevallás néven) formájában megtenni az érintetteknek.

A fizetési határidők előtt visszatérő probléma, hogy a tulajdonosok személyében, vagy az építmény funkciójában, használatában, méretében vagy az önkormányzati adókedvezmények igénybevételében bekövetkezett változásokat elfelejtik, elmulasztják bejelenteni az abban érintettek.

Amennyiben Önök – az Adószámla kivonat adatainak áttekintését követően – azzal szembesülnek, hogy elmulasztották az építményadót érintő adatbejelentést – elévülési időn belül – azt Adatbejelentő lapon pótolhatják. A beérkezett adatbejelentések alapján az adóösszegek korrekciója megtörténik, amelyről határozatot ad ki az önkormányzati adóhatóság.

Az Adószámlákon tételesen megtalálják az adóztatott építmények azonosító adatait, így kérjük, szíveskedjenek leellenőrizni, hogy az ott feltüntetett adatok helyesek-e. Ha azt tapasztalják, hogy olyan építmények vannak adóztatva, amelyek már az év első napján nem az adózó tulajdonában vannak, szíveskedjenek az adatbejelentést mielőbb pótolni.

Az adatbejelentés legegyszerűbb módja, ha Önök az Elektronikus Önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  belépve az „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” szóló ASP-ADÓ-31-2015 számú nyomtatványt készítik el és azt elektronikusan, vagy papír formátumban beküldik, vagy kinyomtatva behozzák ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálatra, ahol személyesen is egyeztetni tudnak kollégáinkkal.

Dunakeszi Város Önkormányzati Adóhatósága