! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Mezőőri járulék

KezdőoldalÜgyekMezőőri járulék
Ügyintézés

Ügyleírás

Mezőőri járulék fizetési kötelezettség hatálya kiterjed Dunakeszi város közigazgatási területéhez tartozó termőföldre és egyéb művelési ágú ingatlanra, kivéve az erdőt és a halastavat. Kiterjed továbbá Dunakeszi város közigazgatási területéhez tartozó olyan vegyes művelési ágú ingatlanokra, melyek részben termőföld és egyéb művelési ág, részben erdő vagy halastó művelési ág besorolás alá esnek.

Járulékfizetésre kötelezettek

A mezőőri járulék megfizetésére kötelezett a földhasználó, ha ez ismeretlen, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos köteles. Több földhasználó vagy tulajdonos esetében a földhasználók, vagy tulajdonosok a használatukban álló, illetve tulajdonukban lévő ingatlanterület alapterülete után kötelezettek járulékfizetésre.

Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották – annak tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyzete – a szerző felet kell a tulajdonosnak tekinteni.

A járulék tárgya

Járulékköteles valamennyi, 10.000 m2 alapterületet meghaladó termőföld, annak hasznosításától függetlenül.

A járulékfizetési kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha a 10.000 m2 alapterületet meghaladó ingatlannak több földhasználója vagy tulajdonosa van, és ezen személyek használatában vagy tulajdonában álló ingatlanrész alapterülete nem haladja meg a 10.000 m2-t.

A járulékfizetési kötelezettség fennáll továbbá abban az esetben is, ha egy ingatlantulajdonosnak több olyan ingatlantulajdona van, amelyből egy sem haladja meg a 10.000m2 alapterületet, de a tulajdonában álló ingatlanok összalapterülete a 10000 m2-t meghaladja.

A járulékfizetési kötelezettséget nem érinti azon tény, ha az ingatlan olyan vegyes művelési ágú, mely részben termőföld és egyéb művelési ág, részben erdő vagy halastó művelési ág besorolás alá esik, de ebben az esetben a járulékfizetés alapja a termőföld és egyéb művelési ág besorolás alá eső terület m2-ben számított alapterülete.

Tovább olvasom

A járulékfizetési kötelezettség keletkezése, és megszűnése

A járulékfizetési kötelezettség a termőföld használatának, illetve tulajdonjogának keletkezését követő év első napján keletkezik.

A járulékfizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amikor a földhasználat vagy tulajdonjog megszűnik.

A járulék alapja az ingatlan m2-ben számított alapterülete.

Kedvezmények

A mezőőri járulék összegéből kedvezmény jár az alábbi esetekben:

  • a fizetendő járulék összegéből 50%-os kedvezmény jár, ha a járulékfizetésre kötelezett a tárgyév január 1. napján Dunakeszi állandó lakcímmel rendelkező természetes személy.
  • a fizetendő járulék összegéből 70%-os kedvezmény jár, ha a járulékfizetésre kötelezett a tárgyév január 1. napján Dunakeszi állandó lakcímmel rendelkező természetes személy és a járulékköteles ingatlan bekerített vagy ha a járulékfizetésre kötelezett a tárgyév január 1. napján Dunakeszi állandó lakcímmel rendelkező természetes személy és a járulékköteles ingatlanon mezőgazdasági tevékenység folyik.

Felhívjuk szíves figyelmüket, a földhasználó vagy tulajdonos mezőőri járulék fizetési kötelezettségének keletkezéséről, megszűnéséről, változásáról a mezőőri járulék fizetési kötelezettség keletkezésétől, megszűnésétől, avagy változásától számított 60 napon belül köteles bejelentést tenni a hatósághoz.

Nyomtatványok

doc ikon

Bejelentés mezőőri járulékról

Letöltés
pdf ikon

Kérelem járulék kedvezményhez vagy mérsékléshez

Letöltés
pdf ikon

Adatlap elektronikus ügyintézéshez ellenőrzési eljárás során

Letöltés