! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Polgárvédelmi ügyek

KezdőoldalÜgyekPolgárvédelmi ügyek
Ügyintézés

Vonatkozó jogszabályok

49/2011. (XII.20.) BM rendelet 49/2011. (XII.20.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Polgári védelmi ügyek fajtái

 • a lakosság felkészítése a védekezés során irányadó magatartási szabályokra;
 • polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése, valamint a működéshez szükséges anyagi készletek biztosítása;
 • a tájékoztatás, figyelmeztetés, riasztás;
 • az egyéni védőeszközökkel történő ellátás;
 • védelmi célú építmények fenntartása;
 • a lakosság kimenekítése, kitelepítése és befogadása;
 • gondoskodás a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak (különösen víz-, élelmiszer-, takarmány- és gyógyszerkészletek, állatállomány) és a kritikus infrastruktúrák védelméről;
 • a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és a fertőtlenítés, és az ezekkel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések;
Tovább olvasom
 • a települések kockázatértékelésen alapuló veszélyeztetettségének felmérése;
 •  a veszélyelhárítási tervezés, szervezés;
 • közreműködés a kulturális örökség védett elemeinek védelmében, a vizek kártételei elleni védekezés külön jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásában, a menekültek elhelyezésében és ellátásában, továbbá a tűzoltásban, és a nemzetközi szerződésekből adódó tájékoztatás és kölcsönös segítségnyújtás feladatainak ellátásában. A polgármester illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés és a védekezés feladatait. E feladatok végrehajtására – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve egyetértésével – közfoglalkoztatási támogatást igényelhet az erre a célra létrehozott költségvetési előirányzat terhére, a külön jogszabályban meghatározottak szerint.

Nyomtatvány

docx ikon

Nyilatkozat - polgári védelmi szervezetbe történő jelentkezéshez

Letöltés