! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

KezdőoldalÜgyekRendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ügyintézés

Ügyleírás

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés jogszabályban meghatározott normatív kedvezményének, a jogszabályban meghatározott természetbeni támogatásnak, illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére (pl. ingyenes tankönyv).A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyéb, külön kérelemre megállapítható támogatások, jogosultságok: a gyermek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása.

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi rendszeres nettó jövedelem nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket /a szociális vetítési alap 165%-a- jelenleg 47.025,-Ft, illetve gyermekét egyedül nevelő szülőnél a szociális vetítési alap 180%-a- jelenleg 51.300,- Ft/, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket.

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség

fokon döntést hozó szerv: Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv: Kormányhivatal

Szükséges okiratok, mellékletek

1)Közös háztartásban élő közeli hozzátartozóknak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmére vonatkozó igazolás; nem havi rendszerességgel szerzett, vagy vállalkozásból származó jövedelem esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított jövedelemigazolást, valamint a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 3 hónap alatt szerzett jövedelemre vonatkozó igazolás vagy nyilatkozat.

2)Gyermektartásdíjat megállapító bírósági végzés másolata, illetve a gyermektartásdíj összegéről a szülők között (peren kívül) létrejött megállapodás másolata

3)Az árvaellátást, valamint a családi pótlékot, iskoláztatási támogatást megállapító határozat másolata és annak folyósítását igazoló irat

4)Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem igazolására az ingatlan bérbeadásáról szóló szerződés vagy a bérleti díj összegét tartalmazó megállapodás

5)Egyéb, a fentiekben nem nevesített rendszeres és nem rendszeres jövedelmek esetén a tényleges jövedelem megállapítására alkalmas igazolás vagy büntetőjogi nyilatkozat

6)Amennyiben a kérelmező különélő szülő, a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős bírósági végzés, a gyermek elhelyezésére vonatkozó bírósági vagy gyámhatósági döntés, ezek hiányában a különélő szülőknek a gyámhivatal által jegyzőkönyvben rögzített megállapodása a gyermek elhelyezéséről és a szülői felügyelet gyakorlásáról

7)A gyermekek nappali ellátását biztosító intézmény igazolását (bölcsőde, óvoda, iskolalátogatási igazolás, egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony igazolás.)

8) Kérelmező társadalombiztosítási azonosító jeléről szóló igazolás (TAJ számot tartalmazó kártya).

Ügyintézés díjszabása

illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályaitól

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Nyomtatvány

doc ikon

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Letöltés