! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Szálláshely üzemeltetés bejelentése

KezdőoldalÜgyekSzálláshely üzemeltetés bejelentése
Ügyintézés

Ügyleírás

Szálláshely üzemeltetésének engedélyezése

A vonatkozó jogszabály alapján a szálláshely szolgáltatás bejelentés benyújtható személyesen, meghatalmazott útján és postai úton is. A szálláshely-szolgáltatási tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános. A jegyző a szálláshelyet a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi és üzemeltetéséről igazolást ad ki a kérelmező részére. A jegyző a szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést közli a társhatóságokkal.

A szálláshely üzemeltetésének adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul, a szálláshely megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül – az igazolás leadásával egyidejűleg – írásban a jegyzőnek be kell jelenteni.

A vonatkozó rendelet szerint a vendég a szolgáltatással kapcsolatos írásbeli észrevételeinek, panaszának közlésére a szolgáltató köteles vásárlók könyvét rendszeresíteni. A vásárlók könyvét a használatbavétel előtt a jegyző hitelesíti, melyben fel kell tüntetni a megnyitás időpontját.

Klikk ide a nyilvántartás megnyitásához

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség:

A hatáskört az eljárásban a települési jegyző gyakorolja. A tevékenység illetékessége az a terület, ahol a szálláshely-szolgáltatást végzik.

Szükséges okiratok, mellékletek:

  • Formanyomtatvány
  • Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolata (a tulajdoni lap kivételével),
  • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat másolata,
  • Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely szolgáltatója, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat másolata,
  • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás,
  • Vásárlók könyve

Felhívjuk a figyelmét, hogy:

a szálláshely üzemeltetésével kapcsolatban is jogosult az önkormányzati hatóság helyszíni ellenőrzést lefolytatni, amely során kérheti, hogy mutassa be a Jegyző által kiállított engedélyt, valamint ellenőrizheti az abban foglaltakat, továbbá, hogy a szálláshely megfelel-e higiénés és egészségvédelmi feltételeknek.

Alkalmazott jogszabályok:

239/2009. (X.20.) Kormányrendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Nyomtatvány

Gyakran ismételt kérdések

pdf ikon

Bejelentés szálláshely üzemeltetésről

Letöltés

Társhatóságoktól kell-e beszerezni e tevékenység folytatásához engedélyeket?

A bejelentés másolatát, a nyilvántartásba vételről szóló igazolással együtt az ügyintéző megküldi a társhatóságoknak. A társhatóságok (Népegészségügyi Osztály, Katasztrófavédelem stb.) előre egyeztetett időpontban ellenőrzik a tevékenységet és amennyiben az megfelel az általuk előírtaknak, akkor ők is hozzájárulnak szakhatósági állásfoglalásukkal a szálláshely üzemeltetéséhez.

Mikor és hogyan értesülök a nyilvántartásba vételről, hogyan kaphatom meg az engedélyt?

Az igazolás és az engedély az ügyfélszolgálatunkon személyesen is átvehető (ez esetben a nyomtatványon fel kell tüntetnie egy telefonszámot, amin ügyintézőink felvehetik Önnel a kapcsolatot, illetve jeleznie kell, hogy a személyes átvételi formát választja), illetve postai úton is kérhető a kézbesítés.