! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Talajterhelési díj

KezdőoldalÜgyekTalajterhelési díj
Ügyintézés

Ügyleírás

A 2003. évi LXXXIX. környezetterhelési díjról szóló törvény alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz. Kivéve, ha egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt vagy szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.

Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200 Ft/m3.

Kiszámítása: díjfizetési alap (köbméter) x egységdíj (Ft/köbméter) x területérzékenységi szorzó (Dunakeszin: 3)

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. (10%)

Tovább olvasom

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig. A talajterhelési díj alapját csökkentő számlát, igazolást, az azok keltét követő évben benyújtandó bevallással együtt kell megküldeni az adóhatósághoz.

A kibocsátónak a talajterhelési díjkötelezettséget érintő olyan változást, melyről egyéb hatóságok külön jogszabályban meghatározottak alapján az adóhatóságot nem kötelesek értesíteni, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül közvetlenül az adóhatóságnak be kell jelentenie.

A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

Mentesség a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alól

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 11/2012. (IV.03.) rendelete alapján mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól:

  • az a kibocsátó, aki a tárgyévet követő évben betölti, vagy betöltötte 70. életévét, jövedelme kizárólag nyugellátásból származik, és háztartásában egyedül, vagy ugyanezen feltételeknek megfelelő személlyel, személyekkel él, és ezen feltételek meglétéről nyilatkozik (mentesség csak abban az esetben érvényesíthető, amennyiben a kibocsátó a kibocsátási helyként szolgáló ingatlan tulajdonosa),
  • az a kibocsátó, akinél a közcsatorna kiépítésre került, de az műszakilag nem áll rendelkezésére, és ennek tényét Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály által kiadott igazolással igazolja.
  • a használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező, beépítetlen terület besorolású ingatlan tulajdonosa, mindaddig, amíg az ingatlanra tervezett lakóház fel nem épül és használatba vételi engedélyt nem kap, feltéve, hogy szennyvíz kibocsátás az ingatlanon nem történik,
  • az a kibocsátó, akinek ingatlanán (telkén) lakóépület, építmény nincs és a vízellátást kerti csap, illetve kút biztosítja.

A fent részletezett mentességek csak abban az esetben érvényesíthetőek, amennyiben a kibocsátó a kibocsátási helyként szolgáló ingatlan tulajdonosa.

Fontos kiemelni, hogy a díjfizetésre kötelezetteknek változásbejelentési és bevallási kötelezettségüket önként, külön felszólítás nélkül kell teljesíteniük.

További fontos tény, hogy a talajterhelési díj bevallás végrehajtható okiratnak minősül, az abban bevallott díjat a jogszabályban meghatározott határidőig – az adóhatóság külön tájékoztatása nélkül – meg kell fizetni.

Számlaszám

11784009-15731247-03920000

Befolyt talajterhelési díj

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi.

A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelmére.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az oldalon található bevallást és nyilatkozatokat csak postai úton küldheti be, vagy leadhatja személyesen az ügyfélszolgálatunkon. Elektronikus ügyintézésnek csak az Önkormányzati Hivatali Portál felületen benyújtott űrlap, illetve az E-papír szolgáltatás számít. E-mailen nem áll módunkban semmilyen bevallást elfogadni.

Nyomtatványok

pdf ikon

Új talajterhelési nyomtatvány

Letöltés
pdf ikon

Adatlap elektronikus ügyintézéshez ellenőrzési eljárás során

Letöltés
pdf ikon

Általános kérelem

Letöltés