! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

07. Településképi bejelentési eljárás

KezdőoldalÜgyek07. Településképi bejelentési eljárás
Ügyintézés

Ügyleírás

Az eljárás célja, hogy Dunakeszi Város területére készülő, az épített környezet alakítását és védelmét érintő építészeti- műszaki tervek szakszerűségét és magas színvonalát elősegítése, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa. E körben különösen fontos a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és településfejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.

Építménnyel kapcsolatos építés, beavatkozás megkezdése előtt a településkép védelméről szóló 27/2017 (XII.15.) Önkormányzati rendelet 46. §-ban felsorolt esetekben településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.

Az Önkormányzat településképi bejelentési eljárást folytat le az alábbi esetekben:

A jogszabály szerint építési engedélyhez vagy egyszerű bejelentéshez nem kötött alábbi építési tevékenységek tekintetében:

 • Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
 • Meglévő építmény hasznos alapterületet nem növelő bővítése, kivéve a lapostetős épület magastetővel történő bővítését.
 • Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
 • Az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
 • Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
 • A kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.
 • Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot, lapostetős épület esetén a 3,5 m homlokzatmagasságot.
 • A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
 • Utcafronti kerítés, kerti építmény építése, meglévő bővítése, átalakítása.
 • Nem kivitelezési tevékenységhez, vagy szabadstrand üzemeltetéséhez kapcsolódóan a 3 hónapnál tovább fennmaradó mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
 • Szellőző-, klímaberendezés- építményen való elhelyezése.
 • Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és -tároló, árnyékoló elhelyezése.
 • A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
 • Épületnek nem minősülő autómosó, áru- és pénzautomata építése, elhelyezése.
 • Az Étv. 57/F. § hatálya alá tartozó rendeltetésmódosítás kivételével bármely építmény, építményrész, rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatása.
 • Reklámok és reklámhordozók, reklámzászlók elhelyezése.

A bejelentési eljárást az építtető, a tervező vagy annak megbízottja (együttesen: kérelmező) kezdeményezheti. A kérelmet személyesen a Hivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani, vagy postai úton, e-papíron továbbítani. A kérelemhez 2 példány tervdokumentációt papír alapon kell csatolni.

A bejelentő a döntést postai úton kapja meg, egy példány záradékolt tervdokumentációval. Ha az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul veszi, a kérelmezett tevékenységet a döntés véglegessé válását követően kezdhető meg. A tervezett építési tevékenységet 6 hónapon belül meg kell kezdeni.

A 27/2017 (XII.15.) Önkormányzati rendelet intézkedik azokra az esetekre is, amikor a polgármesteri döntést megszegik, vagy a bejelentést elmulasztják. Ezekben az esetekben településképi kötelezés alkalmazható, amelynek keretében településkép védelmi bírság szabható ki, továbbá az eredeti állapot helyreállítására, bontásra is kötelezhetők a szabályszegők.

Amennyiben nem biztos abban, hogy kell-e bejelentési eljárást lefolytatnia a tervezett tevékenységével kapcsolatosan kérjük, írjon az ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu email címre.

Tovább olvasom

Hatáskör

Dunakeszi Város Polgármestere

Szükséges dokumentumok, mellékletek

 • a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki terv,rendeltetésváltozás esetén a rendezési terv rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentáció,amelyek az alábbiak:
  • építészeti- műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról,
  • helyszínrajz a kérelemmel érintett és a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
  • alaprajz,
  • homlokzatok,
  • utcaképi vázlat, színterv, látványtervek.

Díjszabás

A településképi bejelentési eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő

A településképi bejelentési eljárás illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok

 1. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 2. évi LXXIV törvény a településkép védelméről

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

A településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 15.) Önk. rendelet

Nyomtatvány

pdf ikon

Településképi bejelentési kérelem

Letöltés