! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

06. Településképi véleményezési eljárás

KezdőoldalÜgyek06. Településképi véleményezési eljárás
Ügyintézés

Ügyleírás

Az eljárás célja, hogy Dunakeszi Város területére készülő, az épített környezet alakítását és védelmét érintő építészeti- műszaki tervek szakszerűségét és magas színvonalát elősegítése, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa. E körben különösen fontos a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és településfejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.

Tovább olvasom

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljáráshoz, valamint az összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési, ha a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerint a területi vagy a központi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre.

A kérelem benyújtása

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Elj. R.) 45. § (1) szerint:

A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt az ÉTDR-be feltölti, és a településképi vélemény iránti kérelmet papír alapon nyújtja be az önkormányzat részére. Természetes személy a kérelmet és a dokumentációt is papír alapon nyújtja be az önkormányzat részére.

Hatáskör

Dunakeszi Város Polgármestere.

A településképi véleményezési eljárásban kiállítandó döntést a Polgármester a Főépítész szakmai álláspontja alapján hozza meg.

Szükséges okiratok, mellékletek

A papír alapon benyújtott településképi véleményezéshez 2 példány építészeti-műszaki dokumentációt kell benyújtani Az Elj. R. 45. §-ában foglaltaknak megfelelően

Ha a kérelem nem felel meg az Elj. R. 45. §-ában foglaltaknak az Önkormányzat egy ízben hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

Ügyintézés díjszabása

A településképi véleményezési eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő

15 nap, hiánypótlási felhívás esetében 30 nap

Alkalmazott jogszabályok

  1. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
  2. évi LXXIV törvény a településkép védelméről

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

A településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 15.) Önk. rendelet

Nyomtatvány

pdf ikon

Településképi véleményezési kérelem

Letöltés