! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Üzletek nyitva tartása

KezdőoldalÜgyekÜzletek nyitva tartása
Ügyintézés

Ügyleírás

Üzletek, vendéglátóhelyek nyitva tartása

1. Üzletek:

A kereskedő köteles az üzlet nyitva tartási idejét az üzlet létesítésére vonatkozó bejelentésben vagy a működési engedély iránti kérelemben, illetve az abban bekövetkező változást, az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A nyitvatartási idő változás bejelentését írásban kell megtenni a kereskedelmi hatóság – azaz Dunakeszi Város Jegyzője – felé, az oldal alján letölthető formanyomtatványon.

A kereskedő nyitva tartási idejét az üzlet bejáratánál jól látható helyen köteles feltüntetni a vásárlók megfelelő tájékoztatása érdekében.

A vendéglátóhelyek és üzletek éjszakai (22.00 és 06.00 óra közötti) nyitva tartási rendjének szabályozása a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Dunakeszin a kereskedelmi üzletek számára az éjszakai nyitva tartáshoz nem szükséges külön kérelem benyújtása, elegendő azt az üzlet nyitásakor, vagy a nyitvatartási idő változásakor a formanyomtatványon jelezni.

Amennyiben a kereskedelmi üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatban a lakosság, illetve a rendőrség vagy más hatóság részéről panasz, kifogás érkezik, a képviselő-testület hatáskörrel rendelkező bizottsága, azaz a Pénzügyi és Jogi Bizottság az ügyet, annak összes körülményére tekintettel megvizsgálja, és amennyiben a panaszt kellően megalapozottnak találja, a kereskedelmi üzlet üzemeltetőjét a lehetséges szankciók kilátásba helyezése mellett figyelmeztetésben részesíti.

Amennyiben ugyanazon üzemeltető ellen ismételten kifogás érkezik, a Pénzügyi és Jogi Bizottság az üzletben történő 22.00 óra és 06.00 óra között szeszesital árusítást szüneteltetheti, illetve a kereskedelmi üzlet éjszakai nyitva tartását korlátozhatja, továbbá, ha az eset körülményei azt indokolják, az éjszakai nyitva tartását beszüntetheti.

Tovább olvasom

2. Vendéglátóhelyek:

A vendéglátóhelyek és üzletek éjszakai (22.00 és 06.00 óra közötti) nyitva tartási rendjének szabályozása a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Dunakeszin a kérdést a vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartásának rendjéről és a közterületi szeszesital-fogyasztás korlátozásának szabályairól szóló 30/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelet szabályozza.

A rendelet értelmében vendéglátó üzlet, az ahhoz tartozó terasz, kerthelyiség fő szabály szerint 22.00 óra és másnap 06.00 óra között nem tarthat nyitva.

Amennyiben a vendéglátóhely üzemeltetője 22.00 és 06.00 óra között szeretné vendéglátóhelyét nyitva tartani (akár egy konkrét rendezvény erejéig eseti egyedi nyitva tartással, akár határozatlan időre, folyamatos egyedi nyitva tartással), úgy a képviselő-testület hatáskörrel rendelkező bizottságához, azaz a Pénzügyi és Jogi Bizottsághoz kérelmet kell benyújtania.

Tekintettel arra, hogy a bizottsági döntés előkészítéséhez hozzávetőleg két hét szükséges, kérjük a bizottsági ülést megelőzően legalább 15 nappal megelőzően szíveskedjenek kérelmüket beadni. Amennyiben a kérelem később kerül benyújtásra, úgy az a soron következő bizottsági ülésre kerülhet előterjesztésre. A bizottsági ülések időpontjáról a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak felvilágosítást.

A kérelem-nyomtatványok az oldal alján letölthetők.

Amennyiben a vendéglátóhely nyitva tartásával kapcsolatban a lakosság vagy rendőrség, illetve más hatóságok részéről panasz, kifogás érkezik, a Pénzügyi és Jogi Bizottság az ügyet, annak összes körülményére tekintettel megvizsgálja, és amennyiben azt kellően megalapozottnak találja, a vendéglátóhely üzemeltetőjét a lehetséges szankciók kilátásba helyezése mellett figyelmeztetésben részesíti. Amennyiben ugyanazon üzemeltető ellen ismételten kifogás érkezik, a Pénzügyi és Jogi Bizottság az egyedi nyitva tartási rendre vonatkozó engedélyt visszavonhatja.

Hatáskör és illetékesség:

Minden Dunakeszi illetékességi területén fekvő üzlet és vendéglátóhely eseti és folyamatos egyedi nyitvatartási kérelmének elbírálása az Önkormányzat Pénzügyi és Jogi Bizottsága hatáskörébe tartozik.

Szükséges okiratok, mellékletek:

Az oldal alján található formanyomtatvány

Felhívjuk a figyelmét, hogy:

fontos az egyedi nyitvatartási kérelem beadására vonatkozó határidő betartása, vagyis legkésőbb a Bizottság ülését megelőző 15 nappal be kell nyújtani a kérelmet az ügyfélszolgálatunkon (a Bizottság minden hónap utolsó csütörtökén tartja ülését). Ellenkező esetben nem tudjuk garantálni a kérelem előterjesztését az aktuális bizottsági ülésre.

Alkalmazott jogszabályok:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

a vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartásának rendjéről és a közterületi szeszesital-fogyasztás korlátozásának szabályairól szóló 30/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelet

Nyomtatványok

Gyakran ismételt kérdések

pdf ikon

Nyitva tartás változás bejelentés

Letöltés
pdf ikon

Eseti egyedi nyitva tartási kérelem

Letöltés
pdf ikon

Folyamatos egyedi nyitva tartási kérelem

Letöltés

Milyen formában kell az egyedi nyitvatartási kérelmet benyújtani?

A „Nyomtatványok, útmutatók” menüpontban található nyomtatványokon fogadjuk el a kérelmet.

Hol kell benyújtani az egyedi nyitvatartási kérelmet?

A Dunakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, legkésőbb a Bizottság ülését megelőző 15 nappal.

Mikor és hogyan értesülök a Bizottság döntéséről?

A Bizottság határozat formájában hozza meg döntését, melyet postai úton kézbesítünk ügyfeleink részére.