! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Zaj és rezgésvédelmi ügyek

KezdőoldalÜgyekZaj és rezgésvédelmi ügyek
Ügyintézés

Ügyleírás

Zaj- és rezgésvédelmi ügyben a jegyzőhöz lehet fordulni, amennyiben épületek építése, egyéb építmények építése, speciális szaképítés, gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása, nagykereskedelem, kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár), szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, reklám, piackutatás, építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés, alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység, valamint sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység keretében fordul elő a zajkeltés.

Az eljárás azokra a tevékenységekre, létesítményekre terjed ki, amelyek környezeti zajt, illetve rezgést okoznak vagy okozhatnak.

Nem terjed ki az eljárás a közterületi rendezvényre, a munkahelyi zaj és rezgés által okozott foglalkoztatási veszélyre, a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre, a közlekedési járműveken belüli zajra és rezgésre, az egészségügyi mentési tevékenység, a tűzoltási feladatok, a műszaki mentés és bűnüldözési tevékenység által keltett zajra és rezgésre, valamint a vallási tevékenység végzésére.

A zajterhelési határértékek megállapítását követően méréssel ellenőrizhető a határértékek teljesülése, túllépés esetén kötelezést lehet kiadni a zajterhelés csökkentésére, illetve lehetőség van zajvédelmi bírság kiszabására is.

A zajterhelési határérték súlyos túllépés esetén a tevékenység korlátozható.

Az eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A kérelmet személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, postai úton, vagy e-mail-en lehet benyújtani. Felhívjuk a figyelmet az illeték megfizetésének kötelezettségre.

A bejelentőlapot a panaszolt tevékenység helye szerint illetékes jegyző részére kell elküldeni.

Tovább olvasom

1. Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre

A kérelmet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú   mellékletének kitöltésével kell előterjeszteni.

Kérelem elbírálása: zajkibocsátási határértéket megállapító határozat kiadása.

2. Zajkibocsátással kapcsolatos panaszbeadvány (zajpanasz)

A panaszok tartalmuk alapján különbözőek lehetnek. A jegyző hatáskörébe tartozó     ügyek: kereskedelmi jellegű tevékenységek, szórakoztatás, éttermek, gépjárműjavítók, építőipar, valamint a szabadidős tevékenységek.

A panaszbeadványnak tartalmaznia kell:

1. bejelentő nevét, címét, lehetőség szerint telefonszámát (névtelen bejelentés esetén  az eljárás során esetlegesen felmerülő kérdésekre nem tudunk honnan választ kapni, ami nehezítheti az ügy kivizsgálását)

2. a panasz tárgyát (hol, milyen címen, milyen cég vagy magánszemély végzi a panaszolt tevékenységet, a panasz részletes és pontos leírását: mikor, mit észlelt, esetlegesen milyen időközönként fordult elő a tevékenység)

Amennyiben az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetőjével szemben panasz érkezik, és az üzemeltető rendelkezik jogerős zajkibocsátási határértéket megállapító határozattal, az elsőfokú környezetvédelmi hatóság hatósági ellenőrzés keretében, zajszakértő bevonásával zajszint-méréssel ellenőrzi a jogerős határozatba foglalt zajkibocsátási határérték teljesülését. Ha az ellenőrzés során – a zajszint-mérés alapján – megállapítható, hogy az üzemeltető a jogerős hatósági határozatba foglalt zajkibocsátási határértéket túllépi, akkor a hatóság a zajforrás üzemeltetőjét intézkedési terv benyújtására kötelezi, és ezzel egyidejűleg zajbírsággal sújtja/sújthatja.

Amennyiben a panasszal érintett üzemi vagy szabadidős létesítmény nem rendelkezik jogerős hatósági határozatban megállapított zajkibocsátási határértékkel, a hatóság hivatalból eljárást indít és ezzel egyidejűleg határozatban – megfelelő határidő kitűzésével – felszólítja az üzemeltetőt a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének megfelelő kérelem benyújtására.

A bejelentő kérheti adatainak zártan történő kezelését is: ez azt jelenti, hogy személyes adatait csak a hivatal látja, azok nem adhatók ki senkinek.  A jegyző, ha szükségesnek tartja, akkor szakemberek segítségét kérheti bizonyos tények megállapítására.

Hatáskör és illetékesség

Az eljárás illetékességi területe Dunakeszi Város közigazgatási területe.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört települési önkormányzat jegyzője gyakorolja. A jegyzőnél kell az eljárást megindítani, egyúttal kérni, hogy állapítsák meg a zaj mértékét is. Ez szakértővel történik, bonyolult mérésekkel. Ilyenkor a szakértőt az eljáró szerv rendeli ki.

A jegyző hatáskörébe tartozó zajvédelmi ügyek alapvetően kétfélék lehetnek:

 1.     külső környezeti zaj (épületek külső homlokzatánál jelentkező zajterhelés)panaszbejelentés kivizsgálása helyszínenamennyiben a (panaszolt) üzemeltető nem rendelkezik zajkibocsátási határértékkel, ennek határozatban történő előírása teljesítési határidővela teljesítési határidő elteltével a megadott határértékek ellenőrzése zajméréssel, szakértő bevonásával (a panasz további fennállása esetén)túllépés esetén zajbírság kiszabása határozatban, súlyos túllépésnél a tevékenység korlátozása
  (Az eljárás során az üzemeltető is kötelezhető zajmérésre, egyes esetekben előírható intézkedési terv elkészítése is a zajcsökkentés érekében.)

2. belső, lakóhelyiségeken belüli zaj (egymással közvetlenül érintkező falfelületek esetén jelentkező zajterhelés)

panaszbejelentések kivizsgálása a helyszínen (lakóhelyiségekben is)

a zajterhelési határértékek megállapítását követően méréssel ellenőrizhető a határértékek teljesülése, túllépés esetén kötelezést lehet kiadni a zajterhelés csökkentésére, illetve lehetőség van zajbírság kiszabására is

súlyos túllépés esetén a tevékenység korlátozható

Szükséges okiratok, mellékletek

 • Formanyomtatvány
 • A bejelentéshez mindenképpen szükséges legalább néhány fotó, vagy videofelvétel csatolása, amik egyértelműen láthatóvá, bizonyíthatóvá teszik a cselekményt még akkor is, ha pár nap, vagy egy hét múlva esetleg már minden nyomát eltüntették
 • Illetékbélyeg

Alkalmazott jogszabályok

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló 30/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelete

Ez alapján egyéb fontos tudnivalók

Gépi faaprítás, kerti traktor működtetése nem végezhető:

 • munkanapokon 20.00 óra és 7.00 óra között,
 • szombaton 0.00 és 8.00 óra, valamint 14.00 és 24.00 óra között,
 • vasárnapon és ünnepnapokon

Fűnyírás nem végezhető:

 • munkanapokon 20.00 óra és 7.00 óra között,
 • szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 0.00 és 8.00 óra, valamint 12.00-15.00 és 20.00-24.00 óra között.

Helyhez kötött hangerősítő berendezést alkalmazó szabadtéri műsorszórás közterületen 10.00 és 20.00 óra között folytatható.

Mobil szabadtéri hangerősítő berendezést közterületen naponta 10.00 és 20.00 óra között szabad üzemeltetni.

Szabadtéri koncert közterületen 10.00 és 22.00 óra között tartható.

A szabadtéri műsorszórás, a mobil szabadtéri hangerősítő berendezés alkalmazása, valamint a szabadtéri koncert tartása engedélyköteles tevékenység.

Nyomtatványok

pdf ikon

Zajpanasz bejelentése

Letöltés
pdf ikon

Zajkibocsátási határérték megállapítási kérelem

Letöltés