! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Pályázati felhívás felnőtt háziorvosi praxis betöltésére

KezdőoldalHírekPályázati felhívás felnőtt háziorvosi praxis betöltésére
Vissza a listához További cikkek a kategóriában
Egészség
2023-01-13

Pályázati felhívás felnőtt háziorvosi praxis betöltésére

Dunakeszi Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony keretében betöltendő felnőtt háziorvosi tevékenységre a VI. számú felnőtt háziorvosi körzetben.

Az ellátandó feladatkör

Dunakeszi Város VI. számú felnőtt háziorvosi körzetéhez tartozó biztosítottak ellátása

A feladat ellátásának helye

Önkormányzati tulajdonú, felújított, jól felszerelt korszerű rendelőben.

Címe. Dunakeszi, Fő út 75-81.

Tovább olvasom

Pályázati feltételek

 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státus
 • Magyar Orvosi Kamarai Tagság
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés
 • vállalkozói formában való működtetés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
 • a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához

A pályázat benyújtásának határideje

2023. március 17.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot személyesen vagy postai úton, egy példányban, zárt borítékban Dunakeszi Város Önkormányzata részére címezve (2120 Dunakeszi, Fő út 25.).

A borítékon kérjük feltüntetni: „VI. számú felnőtt háziorvosi körzet pályázata”

A pályázat elbírálásának határideje

A pályázat benyújtásának határidejét követő Képviselő-testületi ülés, 2023. március 30.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A jogviszony időtartama

A feladat-ellátási szerződés határozott időre, 5 év időtartamra szól.

A jogviszony kezdete

A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződést követően.

A praxisba bejelentett biztosítottak száma

1802 fő

A pályázati kiírás közzétételének helye

www.dunakeszi.hu

www.oali.hu

www.mok.hu

Egészségügyi Közlöny

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt a 0627/542-800-as telefonszámon lehet kérni.

Térkép

Galéria