! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

05. Településképi szakmai konzultáció

KezdőoldalÜgyek05. Településképi szakmai konzultáció
Ügyintézés

Ügyleírás

Az eljárás célja, hogy Dunakeszi Város területére készülő, az épített környezet alakítását és védelmét érintő építészeti – műszaki tervek szakszerűségét és magas színvonalát elősegítése, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa. E körben különösen fontos a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és településfejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.

A települési önkormányzat kérelemre a településképi követelményekről – a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül, a településképi rendeletben foglaltak szerinti – szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban együtt: szakmai konzultáció) biztosít.

A szakmai konzultáció a településképi követelmények érvényesülésével összefüggésben a hatályos rendezési tervben foglalt előírásokra is kiterjed.

A településkép védelme érdekében az önkormányzat szakmai konzultációt biztosít.

A tervezett építési tevékenységekkel kapcsolatban, a beavatkozás megkezdése előtt a településkép védelméről szóló 27/2017 (XII.15.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban Tkr.) 43. §-a alapján településképi szakmai konzultációt kell lefolytatni.

Az egyszerű bejelentéssel megvalósuló beruházások esetén minden esetben a településképi szakmai konzultációt le kell folytatni.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 43. § (2a) bekezdése alapján a szakmai konzultáció iránti kérelmet – ha erre építésügyi engedélyezési eljárást vagy egyszerű bejelentést megelőzően kerül sor – az építtető vagy a tervező elektronikus formában az ÉTDR-ben biztosított elektronikus tárhelyre tölti fel, és nyújtja be önkormányzatunk részére.

Más esetben a Tkr. 4. számú melléklete szerinti adatlapot kitöltve az abban felsorolt mellékletekkel együtt személyes lehet leadni Ügyfélszolgálati irodánkon, postai úton vagy e-papíron továbbítani Önkormányzatunk részére. A kérelemhez tartozó mellékletet két példányban, papír alapon kell csatolni.

A konzultáció eredményéről a Főépítész emlékeztetőt állít ki, melyet a záradékolt tervdokumentációval 8 napon belül megküld a kérelmezőnek.

Tovább olvasom

Hatáskör

A szakmai konzultációt az ügyfél kérésére a főépítész látja el.

Szükséges dokumentumok, mellékletek:

Építészeti- műszaki tervdokumentáció oly módon, hogy azok tartalma áttekinthető, egyértelmű legyen. A tisztázni kívánt tartalom mélységétől függően:

  • dokumentáció a telepítésről és az építészeti kialakításról (tervrajz, látványterv),
  • helyszínrajz, ha szükséges a parkolási rend, a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
  • alaprajz,
  • homlokzatok,
  • utcaképi vázlat, színterv, látványtervek.

Ügyintézés díjszabása:

A településképi szakmai konzultáció illetékmentes.

Ügyintézési határidő

8 nap

Alkalmazott jogszabályok:

  1. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
  2. évi LXXIV törvény a településkép védelméről

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

A településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 15.) Önk. rendelet

Nyomtatvány

pdf ikon

Településképi szakmai konzultáció

Letöltés