! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

2. Hirdetmények, közzététel

KezdőoldalÜgyek2. Hirdetmények, közzététel
Ügyintézés

Dunakeszi Város Főépítésze

Telefon: 06/27-542-800, Telefax: 06/27-542-838

Levelezési cím: 2120, Dunakeszi, Fő út 25.

Ügyfélfogadás:  

Hétfő: 13.00 – 17.30

Szerda: 13.00 – 16.00,
Péntek: 08.00 – 12.00

Partnerségi tájékoztató

Tisztelt Lakosság! Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII tv 8. § (2) bekezdése és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 70. §-a alapján Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (IV. 07.) önkormányzati rendelete értelmében a következő tájékoztatás adom.

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: településképi rendelet) módosításáról döntött 34/2022.(II.24.) számú határozatával.

A módosítás tartalma, indokai:

Az öt éves rendelet a jogszabályváltozások átvezetése okán felülvizsgálatra került. A változások miatti módosítások mellett a településképi követelmények hatékony elérése érdekében megfogalmazott módosítások, illetve a használhatóságot segítő pontostások, javítások is átvezetésre kerülnek.

Ennek keretében például a reklámzászlók elhelyezése kerül szabályozásra, az engedélyhez kötött tevékenységek köre módosul, a külterületen építhető épületek anyaghasználata kerül előírásra.

A helyi védelem elrendelésének alapja a 2018-as rendezési tervhez készített örökségvédelmi hatástanulmány volt. A Rendeletmódosítás 2020-ban lépett hatályba. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény alapján a védelem az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került. A bejegyzést követően több megkeresésé érkezett, hogy az épület védelem alá helyezését megelőzően átalakításra, vagy elbontásra került. A földhivatal tájékoztatása szerint a védelmek bejegyzésre kerültek, így többek között a lakossági jelzések alapján a módosítás keretében a helyi védelemmel érintett épületek felülvizsgálatra kerülnek.

A rendelet tervezet megismerhető a városházán a Főépítészi Irodán, valamint a városi honlapon a www.dunakeszi.hu oldalon az Ügyintézés/Főépítészi Iroda/Hirdetmények, közzététel menüpont alatt.

Fentiek alapján a kihirdetés napjától számított 10 napon belül észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthat a tervezett módosítással kapcsolatban Dunakeszi Város Főépítészének küldött írásos, vagy elektronikus levélben. Cím: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala 2120 Dunakeszi, Fő út 25., illetve foepitesz@dunakeszi.hu.

A településrendezési eszközök megismerése érdekében a véleményezési eljárással összefüggő partnerségi egyeztetés keretében lakossági fórumon is tájékoztatást kapnak az érdeklődők a módosítások részleteiről.

Fentiek alapján a Településképi rendelet módosítása ügyében lakossági fórumot tartok:

Időpontja: 2022. december 5. 16:00 óra

Helye: Dunakeszi Városháta Tanácsterme

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Dunakeszi 2022. november 24.

Tisztelettel:

Passa Gábor

Főépítész