! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

02. Hirdetmények, közzététel

KezdőoldalÜgyek02. Hirdetmények, közzététel
Ügyintézés

Dunakeszi Város Főépítésze

Telefon: 06 27 542 800

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi Fő út 25.

Ügyfélfogadás:  
Hétfő: 13.00 – 17.30
Szerda: 13.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 12.00

Partnerségi tájékoztató - A 71-es vasút fejlesztésével összefüggő rendezési terv módosítás partnerségi megindítója

Tisztelt Lakosság!

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII tv 8. § (2) bekezdése és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 68. §-a alapján Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (IV. 07.) önkormányzati rendelete értelmében a következő tájékoztatás adom.

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervéről szóló 6/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete és a 119/2018.(V.31.) számú K-t. határozatával elfogadott Dunakeszi Város Településszerkezeti Tervének módosításáról döntött 150/2023. (VII.27.) számú határozatával.

A módosítás tartalma, indokai:

Korábban a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. közös együttműködésében indult az IKOP-3.1.0-15-2020-00022 azonosító számú felhívás keretében – a „Rákospalota – Újpest – Vácrátót – Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése” tárgyú projekt előkészítése.

A beruházás Dunakeszi Város területét az Alagi-majori megállóhely és környezetében érinti. A beruházás megvalósításához szükséges Dunakeszi Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának a módosítása. A módosítás csak a beruházás megvalósítása érdekében szükséges változtatásokat tartalmazza, vagyis az Alagi-majornál húzódó vasútvonal 2 vágányúra bővülne, minimálisan változna a nyomvonal, így a kötöttpályás közlekedési terület mérete módosul.

A rendelet tervezet megismerhető a városházán a Főépítészi Irodán, valamint a városi honlapon a www.dunakeszi.hu oldalon az Ügyintézés/Főépítészi Iroda/02. Hirdetmények, közzététel menüpont alatt.

Fentiek alapján a kihirdetés napjától számított 15 napon belül észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthat a tervezett módosítással kapcsolatban Dunakeszi Város Főépítészének küldött írásos, vagy elektronikus levélben. Cím: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala 2120 Dunakeszi, Fő út 25., illetve foepitesz@dunakeszi.hu.

A településképi rendelet tervezet megismerése érdekében a véleményezési eljárással összefüggő partnerségi egyeztetés keretében lakossági fórumon is tájékoztatást kapnak az érdeklődők a módosítások részleteiről.

Fentiek alapján a településképi rendelet módosítása ügyében lakossági fórumot tartok:

Időpontja: 2024. január 15. 16:00 óra,

Helye: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal tanácsterem

Minden érdeklődőt szeretettel várok.

Dunakeszi 2023. december 21.

Tisztelettel:

Passa Gábor

Főépítész

Dokumentumok

pdf ikon

Partnerségi tájékoztató

Letöltés
doc ikon

Partnerségi tájékoztató

Letöltés

Partnerségi tájékoztató - A gazdasági területek fejlesztésével összefüggő rendezési terv módosítás partnerségi megindítója

Tisztelt Lakosság!

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII tv 8. § (2) bekezdése és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 68. §-a alapján Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (IV. 07.) önkormányzati rendelete értelmében a következő tájékoztatás adom.

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervéről szóló 6/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete és a 119/2018.(V.31.) számú K-t. határozatával elfogadott Dunakeszi Város Településszerkezeti Tervének módosításáról döntött 200/2023. (X.26.) számú határozatával.

A módosítás tartalma, indokai:

A rendezési terv módosítása több helyen a használatot segítő beavatkozást tartalmazza, meglévő rendelet előírásainak pontosítása, egyértelműsítése (szabályozási vonal törlése: K-t hat. 8, 15 pontjai, rendelet megfogalmazásának módosítása: K-t hat. 9, 10, 11 pontjai). Vannak olyan beavatkozások, amelyek konkrét beruházás érdekében történnek (beépítési paraméterekben történő változás: K-t hat. 1, 4, 18 pontjai, szabályozási tervben való módosítás: K-t hat. 3, 14, 17 pontjai). Építési övezetben, övezetben is történnek változások (K-t hat. 5, 12, 13, 19 pontjai). A döntésben szereplő módosításokat tartalmazó táblázatot tájékoztatómhoz mellékelem.

A rendelet tervezet megismerhető a városházán a Főépítészi Irodán, valamint a városi honlapon a www.dunakeszi.hu oldalon az Ügyintézés/Főépítészi Iroda/02. Hirdetmények, közzététel menüpont alatt.

Fentiek alapján a kihirdetés napjától számított 15 napon belül észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthat a tervezett módosítással kapcsolatban Dunakeszi Város Főépítészének küldött írásos, vagy elektronikus levélben. Cím: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala 2120 Dunakeszi, Fő út 25., illetve foepitesz@dunakeszi.hu.

A településképi rendelet tervezet megismerése érdekében a véleményezési eljárással összefüggő partnerségi egyeztetés keretében lakossági fórumon is tájékoztatást kapnak az érdeklődők a módosítások részleteiről.

Fentiek alapján a településképi rendelet módosítása ügyében lakossági fórumot tartok:

Időpontja: 2024. január 15. 16:00 óra,

Helye:

Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal tanácsterem

Minden érdeklődőt szeretettel várok.

Dunakeszi 2023. december 21.

Tisztelettel:

Passa Gábor

Főépítész

s.sz. módosítási igény hrsz javaslat
1 Vi-Ai/2 építési övezet előírásai közül kerüljön törlésre a Fő út menti 5-6 méteres párkánymagasságra vonatkozó előírás. 4462/1 I
Az ingatlanon a szakrendelő épülete jóval meghaladja az előírást, továbbá az új pszichiátria épülete a Fő út utcaképében nem jelenik meg, a törlés viszont a további bővítését lehetővé teszi.
3 Épület elhelyezhetősége érdekében építési hely jelölése a Verseny utcai autóbusz forduló területén. 3915/1 I
A sofőrök pihenése nem megoldott, így egy pihenőhely kialakítása szükséges a végállomáson.
4 Vt-Ai/16 jelű építési övezetbe sorolt óvónőszálló telkén a szálláshelyszolgáltatás helyett 35 lakásos lakó rendeltetés rögzítése a vonatkozó előírásokban 3039/2 I
A szálláshely szolgáltató épület olyan többlet beruházásokat igényel, amelyek a tervezett funkció szerint nem indokoltak (pl. portás lakás, teljes akadálymentesítés).
5 Klapka utca és vasút között jelölt véderdő átsorolása közjóléti erdő kategóriába. 7036/1; 7036/2; 036/550 I
Az erdő kategóriának a megváltoztatása lehetőséget ad kerékpárút, járda kiépítésére az övezetben.
8 6332 hrsz-ú telek északi, nyugati határán a szabályozási vonal kerüljön törlésre. 6332 I
A szabályozási vonal okafogyott, mivel telekalakítási kötelezettséget nem eredményez.
9 A Fő út menti ingatlanok előírásainak pontosítása a 20. § (15) pont módosításával. I
Felmerült, hogy a Fő út menti egységesre tervezett előírás csak a keleti oldalra vonatkozik (Bajcsy-Zs. és Árpád utca között), ezért a szabályozás pontosításra kerül.
10 A gépjármű tároló építési kötelezettség megfogalmazásában történt előírás pontosítása. I
A korábbi lakás mérethez kötött korlátozás tévesen lett épületre vetítve, ezért pontosításra szorul.
11 A Barátság úti Piac funkció nevesítése a 5220/93 hrsz-ú ingatlan övezetében. 5220/93 I
A cél az, hogy a rendezési terv előírásai kifejezetten piac építését engedélyezzék az ingatlanon.
12 Az északi közigazgatási határ mellett fekvő homokbánya területfelhasználási kategóriájának visszaállítása 2006 évi módosítást megelőző állapot szerint beépítésre nem szánt különleges bánya területfelhasználási kategória alkalmazásával. I
A korábbi szabályozás területi hatálya a tervlapokon módosult az eredeti szabályozáshoz és a kitermelési engedélyben szereplőkhöz képest. A megszerzett termelési jog zavartalan folytatásához az eredeti szabályozás visszaállítása szükséges.
13 Az északi gazdasági terület egy része szabályozásának kialakítása (04/5; 13 hrsz-ú ingatlanok). 04/5; 13 I
Az északon található már kijelölt gazdasági területben lévő terület egy részének szabályozása az Önkormányzattal kötendő településrendezési szerződés ismeretében támogatható
14 Építési hely kijelölése és beépítési paraméterek módosítása az ifjúsági központ építése érdekében. 3083 I
A Dunakeszi 3083 hrsz-ú ingatlanon egy mai kor igényeinek megfelelő ifjúsági központ kialakításához az ingatlanon építési hely kijelölése szükséges.
15 A Lidl Magyarország ingatlanát érintő szabályozási vonal megszüntetése. 7666/1 I
A kerékpárút építésére Önkormányzatunk szolgalmi jogot jegyeztet be, így a szabályozási vonal okafogyottá válik.
17 Az alagi elkerülő út szabályozási vonalának pontosítása gázvezetékek védőtávolsága miatt. 067; 054; 056/3 I
A tervezés során adatszolgáltatásként megküldött gázvezeték nyomvonalak és védőtávolságuk figyelembe vételével az út nyomvonala módosításra került.
18 A Zkk övezetbe építhető kilátók építési magasságának szabályozása. I
A Toldi Dombliget mellé épített víztorony környezetbe illesztése érdekében felmerült a kilátóval történő körbeépítése, amelynek magasságát a szabályozási tervben szerepeltetni kell.
19 Lakóövezeti ingatlan közlekedési övezetbe történő átsorolása, építési hely kijelölése 5033 I
Ingatlantulajdonos kérésére az 5033 hrsz-ú telek lakóövezetből közlekedési övezetre módosul, hogy a közforgalom előtt megnyitott többletparkolók kialakítása megvalósulhasson.

Dokumentumok

pdf ikon

TSZT, HÉSZ mósodítás

Letöltés
pdf ikon

Partnerségi tájékoztató

Letöltés