! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Építményadó

KezdőoldalÜgyekÉpítményadó
Ügyintézés

Kategória

Ügyleírás

Adóköteles Dunakeszi Város Önkormányzata illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges – az épületnek minősülő építmény esetén, annak a hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú – földrészlet.

Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén (bontás) a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Lakás céljára szolgáló épület, épületrész és üdülő esetén, az adó évi mértéke, az építmény teljes hasznos alapterülete után 240 Ft/m2. Nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén – a (3) bekezdésben felsorolt területeket és az üdülőt kivéve – az építmény teljes hasznos alapterülete után:

 1. a) kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenység folytatására szolgáló építmény esetén: 941 Ft/m2
 2. b) az a) pontba be nem sorolható építmény esetében: 706 Ft/m2

(például: garázs, műhely, raktár, csarnok, műterem, stúdió, egyéb épület, a használatbavételi engedélyben feltüntetettnek megfelelően)

 1. c) magánszemély adóalany tekintetében az a) pontba be nem sorolható építmény esetében : 600 Ft/m2
 2. d) magánszemély adóalany tekintetében a helyi adókról szóló törvény szerinti egyéb, nem lakás céljára szolgáló építmények esetében, amelyeket az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéstől eltérő célra használnak: 941 Ft/m2.

Külterületi lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén az adó évi mértéke az építmény teljes hasznos alapterülete után 1.271 Ft/m2.

Külterületi lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész 2020.01.01. napjától rendeleti adókedvezményre nem jogosult!

Belterületi lakás céljára szolgáló épület, épületrész és üdülő esetén a (2) bekezdés szerinti mértékű adókedvezményben részesül a magánszemély és nem magánszemély adóalany, amennyiben ezen ingatlant magánszemélyek életvitelszerűen (ténylegesen) lakásként használják.

Tovább olvasom

Az adókedvezmény mértéke

 • 1 eltartott gyermek esetén 20 %,
 • 2 eltartott gyermek esetén 40 %,
 • 3 eltartott gyermek esetén 60 %,
 • 4 vagy ennél több eltartott gyermek esetén 80 %

Fontos információ

Nem lakás céljára szolgáló olyan építmény után, amelyet nem gazdasági tevékenység folytatására hasznosítanak – kivéve az üdülőket, a műtermeket, a stúdiókat, önálló helyrajzi számon feltüntetett padlásokat, a pihenőházakat, az irodákat, az üzlethelyiségeket – a magánszemély adóalanyt 75 %-os adókedvezmény illeti meg.

A nyugdíjas magánszemély adóalany az életvitelszerűen (ténylegesen) is lakóhelyéül szolgáló, vagy haszonélvezeti jogával terhelt ingatlana után tulajdoni hányadának vagy haszonélvezeti jogának megfelelően további 50%-os adókedvezményt vehet igénybe.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az oldalon található bevallást és nyilatkozatokat csak postai úton küldheti be, vagy leadhatja személyesen az ügyfélszolgálatunkon. Elektornikus ügyintézésnek csak az Önkormányzati Hivatali Portál felületen benyújtott űrlap, illetve az E-papír szolgáltatás számít. E-mailen nem áll módunkban semmilyen bevallást elfogadni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az oldalon található bevallást és nyilatkozatokat csak postai úton küldheti be, vagy leadhatja személyesen az ügyfélszolgálatunkon. Elektornikus ügyintézésnek csak az Önkormányzati Hivatali Portál felületen benyújtott űrlap, illetve az E-papír szolgáltatás számít. E-mailen nem áll módunkban semmilyen bevallást elfogadni.

Szükséges okiratok, mellékletek

 • építményadó- adatbejelentés nyomtatvány
 • nyilatkozat gyermek és/vagy nyugdíjas kedvezményhez
 • megállapodás esetén a megállapodó felek eredeti aláírásával ellátott nyomtatvány
 • meghatalmazás (amennyiben nem adózó jár el a saját ügyében)

Alkalmazott jogszabályok

 • évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
 • évi C. törvény a helyi adókról

Az ügytípus elektronikusan is intézhető, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval. Ügyindításhoz kattintson a gombra!

Nyomtatványok

Gyakran ismételt kérdések

pdf ikon

Építményadó adatbejelentés

Letöltés
pdf ikon

Nyilatkozat kedvezményhez 2016. évtől

Letöltés
pdf ikon

Nyilatkozat nem lakáscélú építményre

Letöltés
pdf ikon

Adatlap elektronikus ügyintézéshez ellenőrzési eljárás során

Letöltés
pdf ikon

Meghatalmazás

Letöltés
pdf ikon

Megállapodás nyomtatvány

Letöltés

Eladtam az ingatlant miért küldtek ki ingatlan adót?

Abban az esetben, ha nem történik bejelentés az ingatlan tulajdonjogát történő változásról, az adóiroda mindaddig a nyilvántartásban szereplő adózót keresi meg az adó kivetésével. Tárgyévben (az ingatlan eladása évében) a régi tulajdonos (eladó) kötelezettsége az ingatlanadó megfizetése, függetlenül attól melyik hónapban történt a tulajdonjog változás.

A vevő már bejelentette a vásárlást, akkor nekem miért kell az eladást? Duplán adóztatnak?

Minden félnek be kell jelenteni, legyen az vevő, vagy eladó. Adót csak eredeti aláírással ellátott bevallás nyomtatvány alapján szüntethetünk meg adózó nevén.

Nem tudtam, hogy Dunakeszin van építményadó. Miért nem küldtek papírt erről?

Ingatlan vásárlása esetén az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül önként kell bejelenteni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán vagy a www.dunakeszi.eado.hu oldalon építményadó bevallás nyomtatványon. Mivel nem értesülünk a szerzésről ezért nem tudunk értesítést küldeni. A Földhivatalban megtörténik a bejegyzés, de erről nem kapunk értesítést, és az okmányirodai adatbázishoz sem férünk hozzá, ezek a hivatalok a Polgármesteri Hivatallal nincsenek összekötve.

Mikor kell bejelentenem a gyermek vagy a nyugdíjas kedvezményt?

Ha a gyermek tárgyévben megszületik, következő év január 01-től lép érvénybe a kedvezmény. Ugyanez vonatkozik a nyugdíjasokra is. Nyugdíjasoknál a tulajdoni hányaduk arányában jár a kedvezmény.

18 év felett nappali tagozatos iskolalátogatási igazolást kell benyújtani, 18 év alatt elegendő anyakönyvi kivonat, vagy lakcímkártya, vagy személyi igazolvány.

25 év felett megszűnik a kedvezmény.