! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Ügyintézés

KezdőoldalÜgyintézés
Ügyintézés

Ügyfélfogadás

Hibabejelentés

Kérdése van?

icon
Ügyfélszolgálat

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Hétfő
8:00 - 17:30
Kedd
8:00 - 16:00
Szerda
8:00 - 16:00
Csütörtök
8:00 - 16:00
Péntek
8:00 - 12:00
MA
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

Központi

+36 27 542 800

Központi ügyfélvonal

icon
Főépítész iroda

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Hétfő
13:00 - 17:30 (Ügyfélszolgálat)
Szerda
13:00-16:00 (Passa Gábor főépítész)
Péntek
8:00-12:00 (Ügyfélszolgálat)
MA

Passa Gábor

Főépítész
icon
Időpontfoglalás
icon
Jegyző

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Dunakeszi Fő út 25.
Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta
Minden hónap első hétfőjén 14:00 órától

Előzetes bejelentkezés alapján

jegyzo@dunakeszi.hu

Központi

+36 27 542 800

Központi ügyfélvonal

icon
Aljegyző

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Dunakeszi Fő út 25.

Keller Anikó

Minden hónap 3. hétfő napján

Előzetes bejelentkezés alapján

aljegyzo@dunakeszi.hu

Központi

+36 27 542 800

Központi ügyfélvonal

Közvilágítás hibabejelntés
0-24 hívható
EUROVILL Kft.
kozvilagitas@kozvilagitas.hu
+36 80 980 030
Vízművek hibabejeltés
0-24 hívható
DMRV Zrt.
+36 27 511 511
Műszaki ügyelet

Munkaidőn kívül hívható

+36 70 380 6473

  Kérdése van?

  Ügyfélszolgálatunk készséggel áll az Ön rendelkezésére. Adja meg adatait, válasszon témakört és írja meg kérdését. Munkatársaink 72 órán belül válaszolni fognak.

  Beküldésével hozzájárul, hogy adatait az Adatkezelési tájékoztató szerint kezeljük.

  Gyakran feltett kérdések

  Adó - Építményadó

  Eladtam az ingatlant miért küldtek ki ingatlan adót?

  Abban az esetben, ha nem történik bejelentés az ingatlan tulajdonjogát történő változásról, az adóiroda mindaddig a nyilvántartásban szereplő adózót keresi meg az adó kivetésével. Tárgyévben (az ingatlan eladása évében) a régi tulajdonos (eladó) kötelezettsége az ingatlanadó megfizetése, függetlenül attól melyik hónapban történt a tulajdonjog változás.

  A vevő már bejelentett a vásárlást akkor nekem miért kell az eladást? Duplán adóztatnak?

  Minden félnek be kell jelenteni, legyen a vevő, vagy eladó. Adót csak eredeti aláírással ellátott bevallás nyomtatvány alapján szüntethetünk meg adózó nevén.

  Nem tudtam, hogy Dunakeszin van építményadó. Miért nem küldtek papírt erről?

  Ingatlan vásárlása esetén az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül önként kell bejelenteni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán vagy a www.dunakeszi.eado.hu oldalon építményadó bevallás nyomtatványon. Mivel nem értesülünk a szerzésről ezért nem tudunk értesítést küldeni. A Földhivatalban megtörténik a bejegyzés de erről nem kapunk értesítést, és az Okmányirodai adatbázishoz sem férünk hozzá, ezek a hivatalok a Polgármesteri Hivatallal nincsenek összekötve.

  Mikor kell bejelentenem a gyermek, vagy a nyugdíjas kedvezményt?

  Ha a gyermek tárgyévben megszületik, következő év január 01-től lép érvénybe a kedvezmény. Ugyanez vonatkozik a nyugdíjasokra is. Nyugdíjasoknál a tulajdoni hányaduk arányában jár a kedvezmény.

  18 év felett nappali tagozatos iskolalátogatási igazolást kell benyújtani, 18 év alatt elegendő anyakönyvi kivonat, vagy lakcímkártya, vagy személyi igazolvány.

  25 év felett megszűnik a kedvezmény.

  Adó - Gépjárműadó

  Be szeretném jelenteni, hogy vásároltam/eladtam egy autót.

  Okmányirodában kell bejelenteni mind a vásárlást, mind az eladást, mind pedig ott kell kezdeményeznie a forgalomból történő kivonást.

  Vettem egy autót, mikor várható a súlyadó?

  Ha a gépjárművet autókereskedésben vásárolta, és a vevő nevén került újra forgalomba, akkor a vásárlást követő hónap 1. napjától adóköteles vevő nevén a gépjármű.

  Ha a gépjárművet magánszemélytől vette, akkor a vásárlást követő év január 1-jétől adóköteles vevő nevén.

  Megállított a rendőr, hogy ki van vonva a kocsim a forgalomból. Én erről miért nem tudok?

  1 éven túli gépjárműtartozás esetén hivatalunk kivonja a forgalomból a gépjárművet. A tartozás kifizetése után egy kérelem benyújtásával az autó újra visszahelyezhető a forgalomba. A kérelmet az Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán tudja kitölteni és leadni.

  Ellopták az autómat mit kell tennem önök felé?

  A szünetelés bejelentését a gépjárműadó nyomtatványon kell megtenni. A rendőrségi igazolást másolatban csatolni kell a bevalláshoz.

  Eladtam az autómat, miért én fizetem a súlyadót?

  Ha a gépjárművet kereskedésbe adta be, akkor a kereskedő ki fogja vonni a forgalomból a járművet, és az időarányos részre a gépjárműadó visszajár.

  Ha a gépjárművet magánszemély (vagy cég, aki nem kereskedő) vette meg, akkor az eladó fizeti a teljes éves súlyadót, tekintettel arra, hogy éves adózás van, aki január 1-jén a tulajdonos, ő az adó alanya teljes egész évben.

  Ideiglenesen kivonattam a személygépkocsimat a forgalomból, bejelentem.

  Nincs bejelentési kötelezettség, okmányirodában kell intézni a kivonást.

  Örököltem a gépjárművet mi a teendő?

  Egy forgalmi engedély másolata elegendő, illetve hagyatékátadó végzés, nem kell bevallás nyomtatványt benyújtani.

  Adó - Helyi Iparűzési Adó

  Mennyi az iparűzési adó mértéke Dunakeszin?

  Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke, naptári naponként 5.000,- Ft.

  Van-e Dunakeszin helyi iparűzési adó kapcsán adómentesség?

  2017. január 1-től hatályos helyi iparűzési adó rendeletben meghatározottak szerint, adómentes a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha a vállalkozási szintű adóalapja a 20 millió forintot nem haladja meg az adóévben.

  Kell-e iparűzési adóbevallást benyújtanom, ha az adómentesség feltételei fennállnak?

  Igen, mert a bevallás alapján történik az adómentesség megállapítása.

  Ha megszűntettem az egyéni vállalkozói tevékenységemet, soron kívül kell-e iparűzési adóbevallást benyújtanom?

  Igen, a tevékenység megszűntetését követő 30 napon belül.

  Ha túlfizetésem van valamelyik adószámlán, automatikusan visszautalja-e számomra az adóhatóság?

  Nem, csak az ügyfél kérelmére, és csak abban az esetben, ha nincs egyéb adó, illetve adók módjára behajtandó köztartozása. A visszautalásra irányuló kérelem a nyomtatványok résznél letölthető.

  Kell-e iparűzési adóbevallást benyújtanom, ha őstermelői tevékenységet folytatok?

  Igen, amennyiben az őstermelői tevékenységből származó bevétel az adóévben a 600 ezer forintot meghaladja.

  Meddig kell iparűzési adóbevallást benyújtani?

  Az eltérő üzleti éves adóalanyok kivételével főszabály szerint az adóévet követő május 31. napjáig.

  Településképi eljárások

  Ha elutasítják a kérelmet, hová lehet fordulni?

  A polgármester döntésével szemben fellebbezni az „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/D. § (3) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testületénél lehet.

  Szellőző-, klíma- építményen való elhelyezése településképi bejelentéshez kötött?

  Igen. A HÉSZ alapján azonban épület utcai homlokzatára nem helyezhető el, legfeljebb erkély takart részére.

  Házszámozás

  Mikor adható ki a hatósági bizonyítvány azonnal a házszámozással kapcsolatban?

  Amennyiben lakcímkártyára vonatkozó adatokat közlünk, tehát az adott helyrajzi szám a lakcímkártyán szereplő lakcímmel megegyezik, azonnal kiadható a hatósági bizonyítvány.

  Amennyiben nem egyértelmű a cím, amire a hatósági bizonyítványt kérik, akkor mennyi idő alatt készül el a hatósági bizonyítvány?

  Ebben az esetben 8 napon belül készül el a hatósági bizonyítvány.

  Milyen dokumentumok, adatok szükségesek ahhoz, hogy azonnal kiadható legyen a hatósági bizonyítvány?

  3.000.-Ft-os illetékbélyeg, az ingatlan helyrajzi száma, valamint a kérelmező személyi- és lakcímigazolványa.

  Ipari tevékenység engedélyezése

  Mikor szükséges telephely-engedély és mikor kell csak bejelenteni az ipari tevékenységet?

  Az 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet szabályozza, hogy melyik ipari tevékenységet kell csak bejelenteni és melyik ipari tevékenység engedélyköteles.

  Mennyi illetéket kell fizetni az eljárásért?

  A bejelentés-köteles ipari tevékenységhez 3.000.-Ft eljárási illeték szükséges, a telepengedélyhez szükséges ipari tevékenység illetékei az alábbiak:

  5.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díj – illetékbélyeg formájában az önkormányzat felé

  19.400.-Ft igazgatási szolgáltatási díj – Népegészségügyi Osztály felé

  23.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díj – Környezetvédelmi Felügyelőség felé

  13.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díj – Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé

  Kereskedelmi tevékenység engedélyezése

  A szolgáltatást be kell-e jelenteni az Önkormányzathoz (pl. fodrász, kozmetika, körmös stb.)?

  Nem, hozzánk nem kell – Népegészségügyi osztályhoz kell bejelenteni, viszont a vásárlók könyvét mi hitelesítjük.

  Illetékbélyeg akkor is szükséges, ha csak adatváltozásról van szó az üzlet vonatkozásában?

  Ha már meglévő üzletről van szó, adatváltozás bejelentéshez (pl. üzemeltető váltás) nem kell illetékbélyeg.

  Mikor kell csak bejelenteni és mikor kell engedélyt kérni az üzletre?

  A 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet szabályozza, hogy mely tevékenység bejelentés, illetve működési engedély köteles.

  Illetékbélyeg szükséges-e az eljáráshoz?

  Igen, a bejelentés-köteles eljáráshoz 3.000.-Ft-os illetékbélyeg szükséges, a működési engedély illetékmentes.

  Parkolás: amikor megtudja az ügyfél, hogy parkolót is előír a jogszabály az üzlethez, kérdezi, hogy ha van saját parkolója az üzletnek, akkor is ki kell-e tölteni parkolási kérelmet?

  Igen, akkor is ki kell tölteni, mert amennyiben van saját parkolója, akkor azt az építéshatóság és a közterület-felügyelet igazolja. Amennyiben nincs, akkor az illetékes ügyintéző hatósági szerződést köt közterületi parkolóhelyre az üzlet üzemeltetőjével.

  Közterület-felügyelet

  Közterület-felügyelet

  Amennyiben a gépjármű szélvédőjén helyszíni bírság kiszabásáról talál nyomtatványt, akkor várja meg, amíg a Közterület-felügyeleti csoport postai úton megküldi a felszólító levelet és a készpénz-átutalási megbítást a bejegyzett üzembentartó részére.

  Szálláshely bejelentés

  Kell-e illetéket fizetni az eljárásért?

  Igen, az eljárási illeték 3.000.-Ft, melyet a kérelem nyomtatványon illetékbélyegben kell leróni.

  Társhatóságoktól kell-e beszerezni e tevékenység folytatásához engedélyeket?

  A bejelentés másolatát, a nyilvántartásba vételről szóló igazolással együtt az ügyintéző megküldi a társhatóságoknak. A társhatóságok (Népegészségügyi Osztály, Katasztrófavédelem stb.) előre egyeztetett időpontban ellenőrzik a tevékenységet és amennyiben az megfelel az általuk előírtaknak, akkor ők is hozzájárulnak szakhatósági állásfoglalásukkal a szálláshely üzemeltetéséhez.

  Társasházak törvényességi felügyeletének ügye

  Ha az eljárásban megállapításra kerül, hogy a társasház működése jogszabályba ütközik, ki intézkedik a törvényes működés helyreállításáról?

  A jegyző a jogszabályban foglaltaknak megfelelően a társasházat kötelezi a törvényes működés helyreállítására. Felhívásában megjelöli az általa feltárt jogszabálysértést, felszólítja a társasházat a törvényes működés helyreállítására, azonban a törvényes működés helyreállításának módját, az ahhoz szükséges egyes intézkedéseket tételesen nem határozza meg, arról a társasháznak kell megfelelően rendelkeznie.

  A társasházi közös tulajdonban álló ingatlanrész nem megfelelő karbantartása miatt keletkezett egy külön tulajdonban álló ingatlanrészben kár. Alkalmas-e ez az eljárás arra, hogy kötelezzék a társasházat a közös tulajdonban álló ingatlanrész helyreállításáról?

  A fent vázolt helyzet, azaz ha a társasház tevékenységével vagy mulasztásával kárt okoz az egyik albetét tulajdonosának, a tulajdonostárs és a társasház közötti polgári jogi jogvitának minősül. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági – így különösen közigazgatási hatósági, fogyasztóvédelmi, rendőrségi – eljárásnak van helye.

  A közös képviselő munkájával elégedetlen több tulajdonostárs, alkalmas-e az eljárás az ő tevékenységének ellenőrzésére, elszámoltatására, menesztésére?

  A közös képviselők megbízására vagy elmozdítására minden esetben a közgyűlés (azaz a tulajdonostársak közössége) jogosult. A törvényességi felügyeleti eljárás csak közvetetten érinti a közös képviselő tevékenységét, mivel a jegyző őt keresi meg, tőle kér elsősorban adatokat, információkat a társasház működéséről. Azonban egy esetleges jogszabálysértés megállapításánál a jegyző magát a társasházat és nem a közös képviselőt kötelezi a törvényes működés helyreállítására.

  Talált tárgyak

  Hová kell leadni a talált tárgyat?

  Járási Hivataloknál igényelhető szociális ügytípusok

  2015. március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer. A változtatások célja, hogy a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az őket megillető támogatási formákhoz.

  A kérelmeket be lehet nyújtani:

  • járási hivataloknál ügyfélfogadási időben,
  • a kormányablakokban,
  • a járási hivatalok kirendeltségein,
  • a járási hivatalok települési ügysegédeinél

  Az álláskeresők támogatási formáiról, megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási lehetőségeiről, képzésekről, bővebben a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (www.nfsz.munka.hu) honlapján tájékozódhatnak.

  Ügyintézés helye: Járási Hivatal – Hatósági Osztály (2120 Dunakeszi, Fő út 143.)

  A járási hivataloknál igényelhető támogatások közé tartozik:

  • közgyógyellátás,
  • ápolási díj,
  • az időskorúak járadéka,
  • aktív korúak ellátása (fht),
  • egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (korábbi nevén rendszeres szociális segély),
  • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság